Walter F. Morice                                                                                  Updated: 04 NOV 2018

Airman: v999048.htm Surname: Morice Init: W F Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 75

P_link: p242.htm Plane: STI BF461 Operation: Minelaying Crash_site: Near Kallerup

Crash_d: d041143 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD

  STI BF461 - se foto af besætningen - styrtede ned her ved Kallerup den 4. november 1943. (Kilde: Mogens Kruse) Dette er den korte version:

"I forbindelse med en mineudlægningsoperation til Østersøen blev et Stirling fly skudt ned af 2 tyske JU88 natjagere. Flyet nedstyrtede ved Kallerup, sydvest for
Thisted (overblik her). Et dræbt besætningsmedlem, Sgt Champion, blev begravet den 13. november 1943.
Fem overlevende flyvere blev taget til fange, mens en (W.F. Morice) flygtede fra Thisted Sygehus (den 5. november) og blev hjulpet til Sverige via Biersted
Præstegård (her) og Frederikshavn." (FAF)

Se Han taler ikke dansk - den lange historie om hvordan Flight Sergeant Walter F. Morice nåede Sverige
fra Anders Bjørnvad: De fandt en vej om hjælpen til allierede flyvere nedstyrtet i Danmark (DFEV s. 90-94) Se nævnte BEKENDTGØRELSE FRA POLITIET.
Der henvises i begyndelsen af teksten til en polsk flyver i Ringsted. Hans navn var
Miecznik og hans historie er også bemærkelsesværdig.
05 NOV 1943 forsvandt MORICE fra Thisted Sygehus. 07 NOV 1943 forsvandt MIECZNIK fra Ringsted Sygehus. I april 1944 var der tysk vagt på Nakskov Sygehus.

7 flyvere. 

STI BF461 - see photo of the crew - crashed  here at Kallerup on 4 November 1943. (Source: Mogens Kruse) This is the short version:

"A Stirling was shot down by 2 German JU88 night fighters in connection with a minelaying operation to the Baltic Sea. The plane crashed at Kallerup south west
of Thisted (overview here). A killed crew member, Sgt Champion, was buried on 13 November 1943.
5 surviving airmen were captured, while one (W.F. Morice) escaped from Thisted Hospital (on 5 November) and was helped to Sweden via the vicarage in Biersted
(here) and Frederikshavn." (FAF) See account from MORICE in his MI-9 debrief seen in the alphabetical list of EVADERS mentioned on 75(nz)squadron.

See He does not speak Danish - the long story about how Flight Sergeant Walter F. Morice reached Sweden
from Anders Bjørnvad: De fandt en vej (They found a way) about help to allied airmen who crashed in Denmark (DFEV p. 90-94) translated by Kirsten Klitgård.
There is a reference to a Polish airman in Ringsted at the start of the story. His name was
Miecznik and his story is also remarkable.
On 05 NOV 1943 MORICE got away from Thisted Hospital and on 07 NOV 1943 MIECZNIK from Ringsted.In April 1944 there were German guards in Nakskov Hospital.

See No. 75 Squadron RNZAF * 75 Squadron Association NZ + UK * 75(nz)squadron has more, also 75(NZ) Squadron RAF Records from November 1943,
find entry of 4.11.1943, and see that this plane with Captain Williams failed to return. p242MACR has more. 75(nz)squadron has more about each member of the crew.
Stirling III BF461 AA-B took off from RAF Mepal at 16.01 hrs on 04 NOV 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen. Google Map planesRNZAF