Miles C. McCormack                                                                                 Updated:  30 DEC 2011

Airman: o888090.htm Surname: McCormack Init: M C Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 368

P_link: p237.htm Plane: B17 42-37718 Operation: Bomb G Crash_site: Alstrup, Samsø

Crash_d: d091043 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

"Under returflyvningen fra et bombetogt til Gdynia i Polen nedstyrtede et B-17 fly den 9. oktober 1943 i Alstrup på Samsø.
En af flyets skytter, Sgt Farris, var blevet dræbt under luftkamp, inden flyet nedstyrtede.
Den øvrige besætning, 9 mand, reddede sig ud med faldskærm og blev taget til fange." (FAF)

B17 42-37718 styrtede her. En mindesten er rejst her nær nedstyrtningsstedet. Se et propelblad og øjenvidneberetning og se dele af flyet.
Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner og Tyske krigsfangelejre.
Airwar over Denmark har mere om dette fly og dets besætning.

2nd Lt (Co Pilot) Miles C. McCormack landede nær Agerup sammen med 3 andre. Tyskerne lod forstå, at de ville tage gidsler, hvis ikke flyverne
overgav sig, så det gjorde de om eftermiddagen den 12. oktober 1943. De var i krigsfangelejre i Tyskland resten af krigen. (Kilde: AOD)

Miles C. McCormack besøgte Samsø i 1992 og i 2000  - se foto og
dele af flyet. Jens Brandt og han har stadig kontakt.
Se  interview med 2. pilot Miles C. McCormack og et avisinterview med navigatør Carl A. Groosbeck, tekster og fotos fra Aage Snedker. 10 flyvere. 

"During the return flight on 9 October, 1943 from a bombing raid to Gdynia in Poland a B-17 plane crashed in Alstrup on Samsø.
One of the gunners, Sgt Farris, had been killed in an aerial battle before the plane crashed.
Rest of the crew of 9 saved their lives with parachutes and were taken prisoners." (FAF)

B17 42-37718 crashed here. A memorial stone is erected here near the crash site. See eye witness account and see parts of the plane.
Airwar over Denmark has more about this plane and its crew. 10 flyvere. Flere links i engelsk version.

2nd Lt (Co Pilot) Miles C. McCormack landed near Agerup with 3 others. The Germans let understand that they would take hostages, if the airmen did
not turn themselves in, so they did that in the afternoon on 12 October, 1943. They were in German POW camps for the duration of the war. (Source: AOD)

Miles C. McCormack visited Samsø in 1992 and in 2000 - see photo and parts of the plane. He is still in touch with Jens Brandt.
See an interview with Co Pilot Miles C. McCormack and another interview with Navigator Carl A. Groosbeck, texts and photos from Aage Snedker.
S
ee the drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

This B-17 from RAF Thurleigh - USAAF Station 111 belonged to 368 BS, 306 BG, 40 CBW, 1 BD, 8 AF. See 306th Bombardment Group.
Also the 306th Bomb Group Home Page and the 306th Bombardment Group Museum Website and
German POW-Camps. 10 airmen.