B 17G 42-37718 - Alstrup, Samsø - Propeller                                     Updated:  08 MAR 2009

Propelblad, 31 kg, fra B17 42-37718 vist frem af Kristian Brandt Ladefoged, som var 9 år, da flyet styrtede ned. Hans søster og han hentede 2 af de 12 propelblade på en B 17. Han så flystyrtet.

Flyet kom fra sydøst under konstant beskydning fra 3 tyske jagerfly. Pludseligt stallede det og styrtede meget stejlt ned
her hvor der blev et hul svarende til vingefanget lige foran et hus, der brød i brand. Jagerne dykkede ned og beskød flyet også efter styrtet. Det lykkedes at redde enken ud i sidste øjeblik, men der gik også ild i Alstrupgaard nord for nedstyrtningsstedet, så gården brændte ned.

Folk i området skyndte sig at redde interessante dele af flyet. En nabo udstillede et forvredet maskingevær og et propelblad ved sin gård, men da tyskerne korrekt opfattede det som en provokation, lod de via landbetjenten manden forstå, at han hellere måtte fjerne det! Se opsamlet ammunition.

Kristian Brandt Ladefoged har en kalender med en hilsen fra Miles C. McCormack, som også besøgte Jens Brandt og så dele fra flyet. Aage Snedker lavede
interview med McCormack og med Carl A. Groosbeck.
Propeller blade, 31 kg, from B17 42-37718 shown by Kristian Brandt Ladefoged, who was 9, when the plane crashed. His sister and he fetched 2 of the 12 propeller blades of a B 17. He saw the air crash.

The plane came from south east under constant fire from 3 German fighters. Suddenly it stalled, went down at a steep angle and hit the ground
here making a hole the size of the wingspan right in front of a house that caught fire. The fighters dived and shot at the plane also after the crash. The widow was saved at the last moment, but also Alstrupgaard north of the crash site caught fire and burned down.

People in the area hastened to save interesting parts of the plane. A neighbour displayed a twisted machine gun and a propeller blade at his farm, but as the Germans correctly took it as a provocation, they let him understand through the local policeman  that he had better take it away! See Ammo from the plane.

 

Kristian Brandt Ladefoged has a calendar with a greeting from Miles C. McCormack, who also visited Jens Brandt and saw parts of the plane. Aage Snedker made an interview with  Miles C. McCormack and another interview with Carl A. Groosbeck.