Roy C. Ranck Jr.                                                                                       Updated:  30 DEC 2011

Airman: o888085.htm Surname: Ranck Jr. Init: R C Rank: 1stLt Service: USAAF Sqdn: 368

P_link: p237.htm Plane: B17 42-37718 Operation: Bomb G Crash_site: Alstrup, Samsø

Crash_d: d091043 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

"Under returflyvningen fra et bombetogt til Gdynia i Polen nedstyrtede et B-17 fly den 9. oktober 1943 i Alstrup på Samsø.
En af flyets skytter, Sgt Farris, var blevet dræbt under luftkamp, inden flyet nedstyrtede.
Den øvrige besætning, 9 mand, reddede sig ud med faldskærm og blev taget til fange." (FAF)

B17 42-37718 styrtede her. En mindesten er rejst her nær nedstyrtningsstedet. Se et propelblad og øjenvidneberetning og se dele af flyet.
Se  interview med 2. pilot Miles C. McCormack og et avisinterview med navigatør Carl A. Groosbeck, tekster og fotos fra Aage Snedker.
Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner og Tyske krigsfangelejre.

1st Lt (Pilot) Roy C. Ranck landede mellem Toftebjerg og Alstrup, måske omkring her. Da tyskerne allerede havde startet en eftersøgning, valgte
han at melde sig selv for at skåne civilbefolkningen for repressalier. Han og de andre var i tyske krigsfangelejre resten af krigen.(Kilde: AOD) 10 flyvere. 

"During the return flight on 9 October, 1943 from a bombing raid to Gdynia in Poland a B-17 plane crashed in Alstrup on Samsø.
One of the gunners, Sgt Farris, had been killed in an aerial battle before the plane crashed.
Rest of the crew of 9 saved their lives with parachutes and were taken prisoners." (FAF)

B17 42-37718 crashed here. A memorial stone is erected here near the crash site. See eye witness account and see parts of the plane.
See an interview with Co Pilot Miles C. McCormack and another interview with Navigator Carl A. Groosbeck, texts and photos from Aage Snedker.
S
ee the drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

1st Lt (Pilot) Roy C. Ranck landed between Toftebjerg and Alstrup, maybe about here. As the Germans already had started a search, he chose
to turn himself in to save civilians for reprisals. He and the others were in German POW camps for the duration of the war.(Source: AOD)

This B-17 from RAF Thurleigh - USAAF Station 111 belonged to 368 BS, 306 BG, 40 CBW, 1 BD, 8 AF. See 306th Bombardment Group.
Also the 306th Bomb Group Home Page and the 306th Bombardment Group Museum Website and
German POW-Camps. 10 airmen.