Wassermann M II Radar 2014      Photos from OCT 2014 by Bent Baagøe Anthonisen              Updated:  19 DEC 2014

Links:
Grove 26 SEP 1944 photos * Grove 26 SEP 1944 painting
Wassermann Radar 1944 * Wassermann Radar 2014 * Kort / Map

CP: Grove 26 SEP 1944 * CP: Mosquitoes and Grove
George Stewart * George Stewart - Ansons * Grove-Karup


Wassermann M 1944  
her, overblik her og her.
(Nord for Krogen 45, 6950 Ringkøbing. Bent Baagøe Anthonisen)
Øverst til venstre: Dele af betonfundament til radartårnet.
Øverst til højre: Fundament af bygninger øst for radartårnet.
Nederst til venstre: Klitten hvor radartårnet blev rejst under krigen.

Wassermann M 1944  here, overview here and here.
(North of Krogen 45, 6950 Ringkøbing.
Bent Baagøe Anthonisen) 
Top left: Parts of the concrete footing of the radar tower.
Top right: Bases of buildings erected east of the radar tower.
Bottom left: The dune where the radar tower was erected during the war.