Lloyd Joseph Charles Murphy                                                               Updated: 17 MAR 2021          

Airman: e777835.htm Surname: Murphy Init: LJC Rank: F/Sgt Service: RCAF Sqdn: 419

P_link: p466.htm Plane: HAL JB923 Operation: Minelaying Crash_site: The Skagerrak

Crash_d: d290443 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Flight Sergeant Lloyd Joseph Charles Murphy, 20 år, var søn af Maurice og Josephine Murphy, Whitby, Ontario, Canada.
Hans navn er på Panel 185 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

Den 29. april 1943 styrtede HAL JB923 i Skagerrak (omkring her) nord for Hirtshals. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
28. -29. april 1943 (kl. 01.29).
Tannis Bugt nord for Hirtshals. Halifax B.II, JB923 (VR-Q). 419 BS, 6 BG, Middleton St. George, Co. Durham.
(Minering: »Silverthorn« i
Kattegat) 7 MIA.
(Se Minelægningsområder)

Natten mellem den 28. og 29. april 1943 foretog RAF krigens hidtil største minering. 226 fly kastede 593 miner i de danske farvande og i Østersøen. 19 Halifaxes fra
6 BG minerede i den nordlige del af Kattegat. Piloten på JB923, W/O II G.K.A. Smallwood, var på sit 7. togt, og kl. 01.29 blev han skudt ned af en tysk natjager nord
for Hirtshals. Tyskerne havde forventet en engelsk kurermaskine og derfor omtales episoden som følgende: »01.29 Uhr Quadr. 9819 nordl. Hjorring in See, Lancaster (Kurier-Maschine), Besatzung vermutlich ertrunken«. Tyskerne tog fejl, der var ikke tale om en kurer­maskine eller en Lancaster, men hele besætningen formodes druknet." (FT 89-70-27)

Flight Sergeant Lloyd Joseph Charles Murphy, 20, was the son of Maurice and Josephine Murphy, of Whitby, Ontario, Canada.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 185, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
His name is engraved on the Memorial Wall at the BC Museum of Canada. The Canadian Virtual War Memorial has this.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 216.

On 29 April 1943 HAL JB923 crashed into the Skagerrak (about here) north of Hirtshals. (Danish) Aviation Historical Review writes:
"28 - 29 April 1943 (01.29 hours).
Tannis Bay north of Hirtshals. Halifax B.II, JB923 (VR-Q). 419 BS, 6 BG, Middleton St. George, Co. Durham.
(Minelaying: »Silverthorn« in the
Kattegat) 7 MIA.
(See Minelaying areas)

In the night between 28 and 29 April 1943 the RAF carried out the greatest minelaying operation in the war so far. 226 planes dropped 593 mines in the Danish waters
and in the Baltic Sea. 19 Halifaxes from 6 BG laid mines in the northern part of the Kattegat. Pilot of JB923,
W/O II G.K.A. Smallwood was on his 7th operation, and
at 01.29 hours he was shot down by a German night fighter north of Hirtshals. The Germans had expected a British courier aircraft, so they wrote about the engage-
ment in this way: »01.29 Uhr Quadr. 9819 nordl. Hjorring in See, Lancaster (Kurier-Maschine), Besatzung vermutlich ertrunken«. (Translation: "01.29 hours Square
9819 in the sea north of Hjørring, Lancaster (courier aircraft) the crew presumably drowned.") The Germans were wrong. It was neither a courier aircraft nor a Lancaster, but all of the crew presumably drowned." (FT 89-70-27)

See No. 6 Group and the Canadian Squadrons * No. 419 (Moose) Squadron * 419 Squadron RCAF 1941 to 1945 has Crew of Halifax JB923.
Halifax-Wikipedia*Halifax Print*Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum * Halifax Mk III at YAM 2019*LAN-HAL.
Halifax II JB923 VR-Q
took off from RAF Middleton St. George at 20.42 hrs on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)   7 airmen.