John Duncan Duthie Mackie                                                                  Updated: 24 NOV 2021

Airman: e777820.htm Surname: Mackie Init: JDD Rank: F/Sgt Service: RNZAF Sqdn: 158

P_link: p463.htm Plane: HAL HR773 Operation: Minelaying Crash_site: The Kattegat

Crash_d: d280443 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Flight Sergeant John Duncan Duthie Mackie, 21år, var søn af Duncan Duthie Mackie og Louie Mackie, Wellington, New Zealand.
Hans navn er på Panel 199 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

Den 28. april 1943 styrtede HAL HR773 i Kattegat, måske omkring her. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"28.-29. april 1943, Lysegrund i Kattegat, 10 km NV for Hesselø. Halifax B.II HR773 (NP-A). 158 BS, 4 BG, Lissett, Yorks. (Minering i Kattegat) 7 MIA.

9 fly fra 158 BS lagde miner mellem Gniben (her) og Anholt (her) i tidsrummet 00.10-01.20. Et fly blev observeret nedskudt af en tysk natjager i området.
Den 30. april opsamlede M/V »Vitus Bering« et landingshjul ca. 6 sømil NØ for Hesselø (omkring her). Ingen besætningsmedlemmer er fundet fra dette fly
men dele af vraget blev for år tilbage fundet af svømmedykkere på den angivne position." (FT 88-33-12) Se
Minelægningsområder. 7 flyvere.

Flight Sergeant John Duncan Duthie Mackie, 21, was the son of Duncan Duthie Mackie and Louie Mackie, of Wellington, New Zealand.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 199, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 203. 

On 28 April 1943 HAL HR773 crashed into the Kattegat, maybe about here. (Danish) Aviation Historical Review writes:
"28 - 29 April 1943, Lysegrund in the Kattegat, 10 km NW of Hesselø. Halifax B.II HR773 (NP-A). 158 BS, 4 BG, Lissett, Yorks. (Minelaying in the Kattegat) 7 MIA.

9 planes from 158 Squadron laid mines between Gniben (here) and Anholt (here) in the interval 00.10-01.20 hours. One plane was observed shot down by a German
night fighter in the area. On 30 April M/V »Vitus Bering« picked up a landing wheel app. 6 nautical miles NE of Hesselø (about here). No crew members have been
found from this plane, but years back scuba divers found parts of the wreckage at the position indicated." (FT 88-33-12)

See No. 158 Squadron RAF - Wikipedia * Halifax Print * Halifax - Bless 'Em All. Halifax * Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum *
Halifax-The Yorkshire Air Museum * LAN-HAL * 158 Squadron Association - Strength in Unity and Memorial to 158 Squadron stationed at RAF Lissett including videos.
Halifax II HR773 NP-A took off from  RAF Lissett at 21:42 on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this and a citation for a DFM.) See Minelaying areas.
7 airmen.