William Harry Wall                                                                                  Updated:  05 FEB 2017

Airman: e777776.htm Surname: Wall Init: W H Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 298

P_link: p424r.htm Plane: HAL NA344 Operation: Drop in DK Crash_site: The North Sea

Crash_d: d190445 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Natten til den 19. april 1945 gik et fly med våben til modstandsbevægelsen tabt over Nordsøen. Det var udsendt til en modtageplads vest for Fjerritslev (her).
Alle ombord omkom. (Kilde: FAF) 4 flyvere fra HAL NA344 har ingen kendt grav. 1 er begravet i Sdr. Nissum og 1 i Vang.

Flight Sergeant William Harry Wall, 22 år, var gift med J. L. Wall, Northampton, United Kingdom.
Hans navn er på Panel 273 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

69 omkomne flyvere fra dette og 14 andre fly mindes på Mindetavlen i Rebild. De mistede livet under nedkastningsoperationer til modstandsbevægelsen.
Af samme grund mindes de i London. Se 9 flyvere - St. Clement Danes.

6 flyvere. 

On the night before 19 April 1945 a plane with weapons for the Danish resistance movement was lost over the North Sea. It was on a mission to a drop zone
west of Fjerritslev
(here). All on board perished. (Source: FAF)

4 airmen from HAL NA344 have no known grave. 1 is buried in Søndre Nissum and 1 in Vang.

Flight Sergeant William Harry Wall, 22, was the husband of J. L. Wall, of Northampton, United Kingdom.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 273, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)

69 perished airmen from this and 14 other planes are commemorated on the Memorial Tablet in Rebild. They lost their lives on flights with weapons to the
Danish resistance. For the same reason they are commemorated in London. See 69 airmen - St. Clement Danes. See Google Map Rebild with 15 + 3 planes lost.

See No. 298 Squadron RAF * 298 Squadron, 38 Group: History * Halifax Print * Halifax - BC Museum of Canada * This Halifax took off from RAF Tarrant Rushton.

6 airmen.