Harcourt H. McMullan                                                                              Updated: 11 OCT 2021

Airman: e777704.htm Surname: McMullan Init: H H Rank: F/O Service: RAAF Sqdn: 138

P_link: p310r.htm Plane: HAL LL192 Operation: Drop in DK Crash_site: The Skagerrak

Crash_d: d080544 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

HAL LL192 blev skudt ned over Skagerrak omkring her 60 km nord for Thisted efter at have nedkastet sin ladning til modstandsbevægelsen omkring her
øst for Nibe. (Kilde: AOD) Alle 7 flyvere omkom. 4 har ingen kendt grav, 2 er begravet i Sverige og 1 i Frederikshavn.
 Se p310rMACR.

Flight Lieutenant Harcourt Hunter McMullan, 24 år, var søn af Thomas Hunter McMullan og Vena Bell McMullan, Mareeba, Queensland, Australien.
Hans navn er på Panel 256 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

69 omkomne flyvere fra dette og 14 andre fly mindes på Mindetavlen i Rebild. De mistede livet under nedkastningsoperationer til modstandsbevægelsen.
Af samme grund mindes de i London. Se 69 flyvere - St. Clement Danes. Se Google Map Rebild med 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv.
Se Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission. 7 flyvere.

HAL LL192 was shot down over the Skagerrak about here 60 km north of Thisted after having dropped its load to the Danish resistance movement about
here east of Nibe. (Source: AOD) All 7 airmen perished. 4 have no known grave, 2 are buried in Sweden and 1 in Frederikshavn.
 See p310rMACR.

Flight Lieutenant Harcourt Hunter McMullan, 24, was the son of Thomas Hunter McMullan and Vena Bell McMullan, of Mareeba, Queensland, Australia.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 256, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
Virtual War Memorial Australia has this.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 210.

69 perished airmen from this and 14 other planes are commemorated on the Memorial Plaque in Rebild. They lost their lives in supply operations to the Danish resistance. For the same reason they are commemorated in London. See 69 airmen - St. Clement Danes. See Google Map Rebild with 15 + 3 planes lost.

No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield * See p310rMACR.
Halifax V LL192 NF-A took off from RAF Tempsford on 07 MAY 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All. 7 airmen.