Patrick Dominic Phelan                                                                          Updated:  24 NOV 2021


Airman:
 e777043.htm Surname: Phelan Init: P D Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 547

P_link: p433.htm Plane: B24 KK299 Operation: Anti ship Crash_site: Kattegat

Crash_d: d050545 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Den 5. maj 1945 var 4 tyske U-både på vej mod Norge, hvor krigen endnu ikke var slut. Britiske fly ville standse denne trafik. De cirklede rundt om U-bådene og
en U-båd åbnede ild kl. 19.30. B24 KK299 kastede en bombe tæt på U-534 som fortalt i 
den lange version.

U-båden skød tilbage og
B24 KK299 styrtede i havet nordøst for Anholt 3 sømil fra U-båden. U-534 sank omkring her.
De 11 flyvere omkom
og 9 af dem blev aldrig fundet. (Kilde: FT 91-11-58)

Sergeant Patrick Dominic Phelan, 20 år, var søn af Thomas og Annie Phelan, Highgate, Middlesex, United Kingdom.
Hans navn er på Panel 276 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)
11 flyvere.

On 5 May 1945 4 German U-boats were heading for Norway, where the war was not over yet. British planes wanted to stop this traffic. They circled around the
U-boats and a U-boat opened fire at 19.30 hours.
B24 KK299 dropped a bomb close to U-534 as told in the long version.

The U-boat returned the fire and B24 KK299 crashed into the sea north east of Anholt 3 nautical miles from the U-boat. U-534 sank about here.
The 11 airmen perished and 9 of them were never found.
(Source: FT 91-11-58)

Sergeant Patrick Dominic Phelan, 20, was the son of Thomas and Annie Phelan, of Highgate, Middlesex, United Kingdom.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 276, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)

This B-24 Liberator took off from RAF Leuchars. See 547 Squadron * Coastal Command * No. 541 - 598 Squadron Histories and the badge of 547 Squadron.
11 airmen.