Tarm 2020  *  Englændergraven / British War Graves * Lancaster ME449 * Tarm 2015                                 Updated:  24 MAR 2020

Ceremonimester Lone Holm Bonde bød velkommen på vegne af de
12 medlemmer af organisationsudvalget med disse ord inden:
kransenedlægningshøjtideligheden:

"Om aftenen på denne dag, den 12. marts for 75 år siden, slap Lancaster
bombeflyet ME449 miner over det nordlige Øresund for at forstyrre den tyske skibsfart.

Da Lancasteren fløj tilbage over Jylland, blev den angrebet af en tysk natflyver. Bombeflyet styrtede ned på en mark i nærheden af ​​Lyne, med de to maskingeværskytter - Harvey Porter og Donald Morris - stadig ombord. Meget
hurtigt skyndte lokale danskere sig til stedet for styrtet, trak ligene ud af vraget og førte dem til Tarm sygehus, hvor de blev vasket og klædt på af sygehuspersonalet.

Næste dag beordrede den tyske besættelsesmagt sygehusets ansatte til at
læsse Morris og Porters kroppe på en vogn, for at fragte dem til denne plantage
i udkanten af ​​Tarm. Her blev de placeret sammen i en umærket fælles grav. 

Lige efter Danmarks befrielse kom folk, der kendte gravens placering, med flag og blomster.

Allerede i august 1945 så gravstedet stort set ud, som det gør i dag.
Senere tilføjede Commonwealth War Graves Commission to separate gravsten.
Efter ønske fra forældrene til Donald Morris og Harvey Porter forblev de to lig uforstyrrede og ligger stadig sammen her ved Englændergraven."

Hun bad så repræsentanter for de to omkomne flyvere og for
Commonwealth War Graves Commission lægge kranse. Et minuts stilhed.

"Fem andre flyvere var ombord på Lancasteren. De sprang ud med faldskærme og
i løbet af de efterfølgende 3 uger blev de skjult af mange modige danskere, både
civile og medlemmer af modstandsbevægelsen, før de endelig nåede Sverige og til sidst England.
"

Medlemmer af deres familier lagde de næste kranse
fulgt af en krans fra Frihedskampens Mindefond. Derpå

Se fotos, tekst og YouTube videoer via Tarm 2020.

Master of ceremony Lone Holm Bonde welcomed us on behalf of the
12 members of the Tarm 75th Anniversary Organizers before
the Wreath Laying ceremony:

"On the evening of this day, 12 March, 75 years ago Lancaster bomber ME449 dropped mines near the northern entrance to The Sound to disrupt German
shipping.

As the Lancaster headed back over Jutland, it was attacked by a German night fighter.  The bomber crashed down in farmland near Lyne, with the two gunners - Harvey Porter and Donald Morris - still aboard.  Very soon local Danes rushed to
the crash site, pulled the bodies from the wreckage, and took them to Tarm
hospital where they were washed and dressed by nursing staff.

Next day the German occupiers ordered hospital staff to load Morris and Porter
into a cart to be buried in this plantation on the edge of Tarm. Here they were
placed together in an unmarked common grave. 

Shortly after the Liberation of Denmark almost 75 years ago, people who secretly knew the location placed flags and flowers at the burial site.

By August 1945 the gravesite looked much as it does today.  Later, the Commonwealth War Graves Commission added two separate headstones. 
At the wishes of the parents of Donald Morris and Harvey Porter, the two bodies
were undisturbed and remain together here at Englændergraven.
"

She then called representatives of the two perished airmen and of the
Commonwealth War Graves Commission to lay wreaths. A minute of silence.

"Five other airmen were aboard the Lancaster.  They jumped out with parachutes
and over the next 3 weeks, they were hidden by many brave Danish people, both civilians and members of the Resistance, before eventually reaching Sweden and finally England.
"

Members of their families laid the next wreaths
follow by a wreath from Danish WW2 Veterans.

See photos, texts and YouTube videos via Tarm 2020.