Tarm 2020 Englændergraven / British War Graves * Lancaster ME449 * Tarm 2015   Photos 12 MAR 2020: Anders Straarup  16 MAR 2020 

Lone Holme Bonde*KRANSE Porter,Morris*CWGC*Bertie,Fairclough,Foster,Mitchell,Slater*Mindefond*ALLE KRANSE*Sang*Bøn*Frokost*Vragstykker
Lone Holme Bonde*WREATHS Porter,Morris*CWGC*Bertie,Fairclough,Foster,Mitchell,Slater*Veterans*ALL WREATHS*Song*Prayer*Lunch*Debris

 

Tarm9 Per Bonde ved bordenden, Lone Holm
Bondes far, bød velkommen til en frokost for pårørende til flyvere og for danskere med
tilknytning til begivenhederne i 1945.

  Per Bonde at the head of the table, the
father of Lone Holme Bonde, welcomed to a
lunch for relatives of airmen and for Danes
with ties to the events in 1945.