Langå-sabotagen Nordre Kirkegård, Randers*artikel Jernbanesabotagen i Langå - RAHS 2020*Skitse+links*Langå oversigt 04 DEC 2023

Se Wikipedia: Langåsprængningerne og Nationalmuseet: Jørgen Røjel i video 3:38 om Sabotagen af Langåbroerne, NOV 1943  Mere i hans bog "Kæft, trit og retning"
Fortidsmindeguide om Langå jernbanebroer i samarbejde med Museum Østjylland og Randers Kommune, se Informationstavle og Randers Amtsavis om afsløringen

Hoff

Adjunkt
Kai Hannibal Hoff omkom her på Thorsgades Kaserne under flugtforsøg.
Hans første grav på Østre Kirkegård blev smykket med et hav af blomster.
Den 23 JUN 1945 blev han, reservepolitibetjent Niels Gunnar Pedersen og Flying Officer James Reid Bradley nedsat i Mindelunden på Randers Nordre Kirkegård.

De 5 andre deltagere i sabotageaktionen var (links til Modstandsdatabasen)
læge Jørgen Røjel - flygtet til Sverige, kom tilbage * mindeord * gravsten
lærer Ejvind Jacobsen - brækkede benet under flugt 9 JUN 1944, kom til Sverige
violinist Ole Hovedskov - arresteret 30 NOV 1943, i KZ-lejr, døde 1951
sparekasseassistent Oluf Kroer - arresteret 19 NOV 1943, henrettet 02 DEC
maskinist Sven Johannesen - arresteret 19 NOV 1943, henrettet 02 DEC 1943.

Gestapo kom til Randers med Harvy Jensen, der havde et enestående talent for
at få unge mennesker til at snakke. Se Jørgen Røjel: "Dobbeltagenten" og Information om bogen i Det omvendte justitsmord. Over 200 anholdelser og 18 henrettelser kan tilskrives ham. Mod krigens slutning hjalp han modstands-bevægelsen for at redde sit eget skind, så derfor kunne han nøjes med en fængselsstraf på få år! Efter befrielsen var han gået i engelsk tjeneste, men
Knud Christensen genkendte ham, han blev arresteret, men løsladt i 1950.

Thorsgade 24

Mindetavlen her i (nu) Dragonparken, Thorsgade 24, 8900 Randers C.

I Randers blev yderligere 4 anholdt for andre sabotageaktioner.

De to yngste fik på grund af deres unge alder ikke dødsstraf men livsvarigt fængsel
men Otto Manley Christiansen og Anders William Andersen blev dødsdømt og henrettet på Skæring Hede 02 DEC 1943 (P overfor Åstrup Strandvej 7,8250 Egå)
sammen med Oluf Kroer, Sven Johannesen og Georg Mørk Christiansen, Århus.
Se Arne Mosgaard om Mindesten på Skæring Hede. 3 henrettede begravet i Rds
Kaj Munk skrev Drenge, I drenge som døde - efter 29 AUG 1943, se baggrund.

Se Skæring Hede 2023 - 80 år efter de 5 henrettelser 2 DEC 1943.
Efter krigen fortalte en tysk underofficer, at han havde været med til at begrave henrettede modstandsfolk i Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl, se
Mindesten + INFO rejst på militært område ca. 800 m vest for Husbjerg, se kort.
De 5 henrettede fra Skæring Hede og Alf T. Jensen henrettet i Århus 29 DEC 1943
blev gravet op, identificeret og sendt hjem efter familiernes ønsker.
Ved Monument i Mindelunden på Nordre Kirkegård i Randers ligger
Anders William Andersen, Oluf Kroer og Sven Johannesen fra gravstedet ved
Husbjerg, begravet i Randers 25 MAJ 1945, og Ole Hovedskov og  Kai Hoff.
Se "De kæmpede -"  pdf Randers Amtsavis 04 MAJ 2020.