Knud Christensen            Hvidstengruppen, Medlemmer       Langå-sabotagen                           Updated: 29 NOV 2021


Knud Christensen 1

Ved Store Voldgade 6, 8900 Randers ses her døren til en udstilling.

Købmand Knud Christensen havde her en filial af Vejle Støbegods, især med salg
af ovne.

                                       * * * * *
I efteråret 1943 havde Knud Christensen i en bagbygning samlet sprængstof fra
både Hvidstengruppen, Stoholmgruppen (ledet af Helmer Wöldike) og Hornsletgruppen sammen med en betroet medarbejder.

Den 13. december 1943 blev agenterne Jacob og Bent arresteret i Aarhus. Efter hårde forhør røbede de stort set alt, hvad de vidste. Det førte blandt meget andet
til at en vognmand i Viborg tilstod, at han havde været inde i Knud Christensens købmandsgård, hvor han havde aflæsset sprængstof.

Knud Christensen blev arresteret første gang den 21. januar 1944, mens han
havde 6 tons sprængstof skjult på ejendommen! Heldigvis fik hans hustru fat i
gode mennesker, der fjernede sprængstoffet, inden tyskerne og Harvy Jensen
uden held lavede en grundig ransagning!


Knud Christensen forklarede tyskerne, at enhver kunne køre ind i gården og
læsse noget af, som andre hentede. Han kendte ikke noget til sagen. Så kom
en direktør fra Røde Kors og fik en forretningssamtale med ham, mens en Gestapomand og en tolk fulgte med. "Dit lager er blevet 6 tons mindre, og du
må hellere få fat i en ny mand til erstatning for ham, der lige er rejst!"

Knud Christensen 2

Udstillingen omfatter et antal ovnplader samlet af købmand Knud Christensen.
Det er støbejernsplader fra ovne på gårde og herregårde i omegnen. Pladerne er produceret i Norge og i Tyskland i 1700- og 1800-tallet.
                                       * * * * *
Det lettede meget, og da der ikke var fundet noget kompromitterende, blev Knud Christensen løsladt. Det gav ham troen på, at han kunne tale sig ud af problemer med tyskerne, så da første halvdel af Hvidstengruppen blev arresteret 11. marts
1944, fortsatte han sit daglige arbejde. Den 17. marts blev han og de fleste af
resten af Hvidstengruppen arresteret - og Knud Christensen endte med at få en
straf på 4 års tugthus. Han blev ført til tugthuset Dreibergen i Bützow. Opholdet prægede ham resten af livet.

Han havde i fængsel i Danmark mødt Harvy Jensen og også talt med andre fanger, der havde fortalt, hvordan Harvy Jensen udsatte dem for tortur.

I midten af september 1945 fortalte Knud Christensen englænderne, at deres tolk Harvy Jensen havde en fortid i tysk tjeneste. Under den efterfølgende retssag lykkedes det Harvy Jensen at tale så godt for sig, at han undgik dødsstraf.

Se Knud Christensens beretning i "Modstandsgruppen Hvidsten" af Jørgen Røjel, som også skrev "Dobbeltagenten" om Harvy Jensen, der både tjente Gestapo og
gav oplysninger til modstandsbevægelsen. Se Det omvendte justitsmord om
bogen i Information. Over 200 anholdelser og 18 henrettelser kan tilskrives ham.

Se også hans foredrag renskrevet af Jytte Windel Kahr, og Merete Nissen: "Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen" i Hist Aarbog,Randers Amt 2016.