Randers Nordre Kirkegård - Monument                            Updated:  29 JUN 2020

Denne mindesten i mindelunden for faldne 1940-1945
Randers Nordre Kirkegård har tekst af forfatteren Kaj Munk.
Se Drenge, I Drenge som døde - baggrund  
"De faldt for Danmark 1940-1945"

5 af de 11 blev henrettet af tyskerne og de fleste af de øvrige døde
i direkte konfrontation med tyskerne.
Her ses også graven for J.R. BRADLEY, CANADISK FLYVER.
Grave fra venstre mod højre
Eluf Preben Månsson henrettet i Ryvangen 19.4.1945.
Aage Søndergaard henrettet i Ryvangen 13.3.1945.
Anders William Andersen henrettet på Skæring Hede 2.12.1943.
Oluf Axelboe Kroer henrettet på Skæring Hede 2.12.1943.
Sven Christian Johannesen henrettet på Skæring Hede 2.12.1943.
Ole Hovedskov arresteret 19.11.1943, død 08.12.1951.
Carlo Jens Randrup Thomsen død i Århus 20.3.1945
James Reid Bradley
Niels Gunnar Pedersen død i Randers 1.11.1944.
Kai Hannibal Hoff dræbt i Randers 30.11.1943.
Henning Røge dræbt i Nørre Sundby 11.10.1943.

med links til data fra Modstandsdatabasen hos Frihedsmuseet.

Se 3 henrettede*fotos fra 1945, da Mindelunden var ny*Mindesten Skæring.

Se "Der kom brev fra Canada" pdf Randers Amtsavis 18 FEB 2017.
Se "De kæmpede -"  pdf Randers Amtsavis 04 MAJ 2020.


The memorial stone in this memorial grove at Randers North Cemetery says They fell for Denmark 1940-1945
Boys, you boys who died   you lit for Denmark in deepest darkness   a luminous red dawn   (by Kaj Munk)

5 of the 11 were executed by the Germans and most of the others died in direct confrontation with the Germans.
Here we also see the grave of J.R. BRADLEY, CANADIAN AIRMAN.  See photos from 1945, when the Memorial Grove was new.
See also A letter from Canada translated from "Der kom brev fra Canada" pdf Randers Amtsavis 18 FEB 2017.