Ronald James Grist    Photo: Mogens Jeppesen      Updated:  30 SEP 2021
                                                                    
Airman:
 a113106.htm Surname: Grist Init: R J Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 463

P_link: p255.htm Plane: LAN HK537 Operation: Bomb G Crash_site: Near Mjels

Crash_d: d290144 Buried_d: b020244 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 4-15

"Natten til den 29. januar 1944 var RAF´s bombemål i Tyskland, som så ofte før, Berlin. Ruten både ud
og hjem gik over Danmark. 4 fly nedstyrtede denne nat over Sønderjylland, heraf 2 efter at være stødt
sammen i luften over Als." (FAF)
Det var HAL JD273 nær Kliplev, LAN JB412 nær Varnæs samt efter kollision LAN JA967 nær Broballe her
og LAN HK537 nær Mjels her.

Sergeant (Air Gunner) Ronald James Grist, 26 år, var søn af Albert og Patricia Grist, United Kingdom.
(Kilde: CWGC)

Se Besætningen på JA 967 og om kollisionen på dansk og Besætningen på HK 537 og om kollisionen
fra Gunnar Hounsgaard og
Hærens Sergentskole. Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, PISEK, Hærens Sergentskole, dengang i Sønderborg, lavede Forsvaret denne informationstavle sat op her.
Se også 1944-fotos og mindesten og
begge mindesten og nedstyrtningssted for JA967 og
mindetale af Gunnar Hounsgaard.
7 flyvere.

"On the night before 29 January, 1944, the target for a RAF bombing raid was, as so often before,
Berlin. The route both out and home was over Denmark. 4 planes crashed this night over Southern Jutland,
2 of them after a collision in the air over Als." (FAF)
It was
HAL JD273 near Kliplev, LAN JB412 near Varnæs and after the collision LAN JA967 near Broballe
here and LAN HK537 near Mjels here.

Sergeant (Air Gunner) Ronald James Grist, 26, was the son of Albert and Patricia Grist, United Kingdom. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 43.

See The Crew of JA967 and about the collision in Danish and The Crew of HK537 and about the collision
from Gunnar Hounsgaard and the
Army NCO School.
With files from
Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, PISEK, the Army NCO School, then in Sønderborg, Danish Defence made the information table placed here.
See also 1944-photos and monuments and both monuments and crash site of JA967 and commemorative speech by Gunnar Hounsgaard.
This Lancaster was from No. 463 Squadron RAAF. See RAF-Lincolnshire-info about this Squadron. See Lancaster Photos.
Lancaster I HK537 JO-S took off from RAF Waddington on 28 JAN 1944. (Source: Aircrew Remembered has this - see text, also about LAN JA967.)  7 airmen.