Norman Percival Cooper    Photo: Mogens Jeppesen   Updated:  30 SEP 2021
                                                                        
Airman:
 a113105.htm Surname: Cooper Init: N P Rank: F/Lt Service: RAAF Sqdn: 463

P_link: p255.htm Plane: LAN HK537 Operation: Bomb G Crash_site: Near Mjels

Crash_d: d290144 Buried_d: b020244 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 4-24

"Natten til den 29. januar 1944 var RAF´s bombemål i Tyskland, som så ofte før,  Berlin. Ruten både ud og hjem gik over Danmark. 4 fly nedstyrtede denne nat over Sønderjylland, heraf 2 efter at være stødt sammen i
luften over Als." (FAF)
Det var HAL JD273 nær Kliplev, LAN JB412 nær Varnæs samt efter kollision LAN JA967 nær Broballe her og
LAN HK537 nær Mjels her.

Flight Lieutenant Norman Percival Cooper, 31 år, var søn af Samuel Alfred og Stella Cooper; gift med
Bernice Evelyn Cooper,  West Leederville, Western Australia.
(Kilde: CWGC)
Se Besætningen på JA 967 og om kollisionen på dansk og Besætningen på HK 537 og om kollisionen
fra Gunnar Hounsgaard og
Hærens Sergentskole.
Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, PISEK, Hærens Sergentskole, dengang i
Sønderborg, lavede Forsvaret denne informationstavle sat op her.

Se også 1944-fotos og mindesten og
begge mindesten og nedstyrtningssted for JA967 og
mindetale af Gunnar Hounsgaard.
7 flyvere.

"On the night before 29 January, 1944, the target for a RAF bombing raid was, as so often before, Berlin.
The route both out and home was over Denmark. 4 planes crashed this night over Southern Jutland, 2 of them
after a collision in the air over Als." (FAF)
It was
HAL JD273 near Kliplev, LAN JB412 near Varnæs and after the collision LAN JA967 near Broballe here
and LAN HK537 near Mjels here.

Flight Lieutenant Norman Percival Cooper, 31, was the son of Samuel Alfred and Stella Cooper, and the husband of Bernice Evelyn Cooper, of West Leederville, Western Australia. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 23.
Virtual War Memorial Australia has this.

See The Crew of JA967 and about the collision in Danish and The Crew of HK537 and about the collision in English from Gunnar Hounsgaard and the Army NCO School.
With files from
Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, PISEK, the Army NCO School, then in Sønderborg, Danish Defence made the information table placed here.
See also 1944-photos and monuments and both monuments and crash site of JA967 and commemorative speech by Gunnar Hounsgaard.
This Lancaster was from No. 463 Squadron RAAF. See RAF-Lincolnshire-info about this Squadron. See Lancaster Photos.
Lancaster I HK537 JO-S took off from RAF Waddington on 28 JAN 1944. (Source: Aircrew Remembered has this - see text, also about LAN JA967.)  7 airmen.