Lewis Havelock Christmass   Photo: Mogens Jeppesen   Updated:  04 JAN 2012
                                                                              
Airman:
 a113104.htm Surname: Christmass Init: L H Rank: F/Sgt Service: RAAF Sqdn: 463

P_link: p255.htm Plane: LAN HK537 Operation: Bomb G Crash_site: Near Mjels

Crash_d: d290144 Buried_d: b020244 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 4-14

"Natten til den 29. januar 1944 var RAF´s bombemål i Tyskland, som så ofte før, Berlin. Ruten både ud
og hjem gik over Danmark. 4 fly nedstyrtede denne nat over Sønderjylland, heraf 2 efter at være stødt sammen
i luften over Als." (FAF)
Det var HAL JD273 nær Kliplev, LAN JB412 nær Varnæs samt efter kollision LAN JA967 nær Broballe her og
LAN HK537 nær Mjels her.

Flight Sergeant Lewis Havelock Christmass, 26 år, var søn af Lewis Eldred William og Mary Amy Elizabeth Christmass, Subiaco, Western Australia.
(Kilde: CWGC)
Se Besætningen på JA 967 og om kollisionen på dansk og Besætningen på HK 537 og om kollisionen på engelsk fra Gunnar Hounsgaard og
Hærens Sergentskole.
Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, PISEK, Hærens Sergentskole, har forsvaret lavet
hele informationstavlen sat op her. Zoom.

Se også 1944-fotos og mindesten og
begge mindesten og nedstyrtningssted for JA967 og
mindetale af Gunnar Hounsgaard.
7 flyvere.

"On the night before 29 January, 1944, the target for a RAF bombing raid was, as so often before, Berlin.
The route both out and home was over Denmark. 4 planes crashed this night over Southern Jutland, 2 of them after a collision in the air over Als." (FAF)
It was
HAL JD273 near Kliplev, LAN JB412 near Varnæs and after the collision LAN JA967 near Broballe here
and LAN HK537 near Mjels here.

Flight Sergeant Lewis Havelock Christmass, 26, was the son of Lewis Eldred William and
Mary Amy Elizabeth Christmass, of Subiaco, Western Australia. (Source: CWGC)
His duty fearlessly and nobly done. Ever remembered

See The Crew of JA967 and about the collision in Danish and The Crew of HK537 and about the collision in English from Gunnar Hounsgaard and
Army NCO School.
With files from
Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, PISEK, the Army NCO School, the defence has made the complete information table placed here. Zoom.
See also 1944-photos and monuments and both monuments and crash site of JA967 and commemorative speech by Gunnar Hounsgaard.
See Bomber Command No. 463 Squadron RAAF and RAF-Lincolnshire-info about this Squadron.This Lancaster took off from RAF Waddington. Lost Bombers has this.
7 airmen.