Brian Andrew James   Photo: Mogens Jeppesen   Updated: 30 SEP 2021

Airman: a113098.htm Surname: James Init: B A Rank: F/O Service: RAF Sqdn: 83

P_link: p254.htm Plane: LAN JA967 Operation: Bomb G Crash_site: Near Broballe

Crash_d: d290144 Buried_d: b020244 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 4-21

"Natten til den 29. januar 1944 var RAF´s bombemål i Tyskland, som så ofte før, Berlin. Ruten både
ud og hjem gik over Danmark. 4 fly nedstyrtede denne nat over Sønderjylland, heraf 2 efter at være stødt sammen i luften over Als." (FAF)
Det var HAL JD273 nær Kliplev, LAN JB412 nær Varnæs samt efter kollision
LAN JA967 nær Broballe her og LAN HK537 nær Mjels her.

Flying Officer (Air Bomber) Brian Andrew James, 22 år, var søn af William Andrew Charles og Katherine Marguerite James, Mansfield Woodhouse, Nottinghamshire, United Kingdom. (Kilde: CWGC)
Se Besætningen på JA 967 og om kollisionen fra Gunnar Hounsgaard og Hærens Sergentskole.
Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, PISEK, Hærens Sergentskole, dengang i Sønderborg, har Forsvaret lavet informationstavlen sat op her. Zoom. Se også 1944-fotos og mindesten
og
begge mindesten og nedstyrtningssted for JA967 og mindetale fra Gunnar Hounsgaard. 7 flyvere.

"On the night before 29 January, 1944, the target for a RAF bombing raid was, as so often before, Berlin. The route both out and home was over Denmark. 4 planes crashed this night over Southern Jutland, 2 of them after a collision in the air over Als." (FAF)
It was
HAL JD273 near Kliplev, LAN JB412 near Varnæs and after collision LAN JA967 near Broballe here and LAN HK537 near Mjels here.

Flying Officer (Air Bomber) Brian Andrew James, 22, was the son of William Andrew Charles and Katherine Marguerite James, of Mansfield Woodhouse, Nottinghamshire, United Kingdom. (Source: CWGC)
Here in this friendly land, until the new dawn comes, we leave our dear son

He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, P 188. 


See The Crew of HK537 and about the collision from Gunnar Hounsgaard and
the Army NCO School.
With files from
Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, PISEK, the Army NCO School, then in Sønderborg,
Danish Defence has made the information table placed here.
See also 1944-photos and monuments and both monuments and crash site of JA967 and commemorative speech by Gunnar Hounsgaard. See Lancaster Photos.
Lancaster III JA967 OL-S took off from RAF Wyton on 28 JAN 1944. (Source: Aircrew Remembered has this - see text, also about LAN HK537.)
It was from No. 83 Squadron RAF. 7 airmen.