Peter Groucutt Davies   Photo: Mogens Jeppesen   Updated:  04 JAN 2012
                                                                      
Airman:
 a113096.htm Surname: Davies Init: P G Rank: F/O Service: RAF Sqdn: 83

P_link: p254.htm Plane: LAN JA967 Operation: Bomb G Crash_site: Near Broballe

Crash_d: d290144 Buried_d: b020244 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 4-23

"Natten til den 29. januar 1944 var RAF´s bombemål i Tyskland, som så ofte før, Berlin. Ruten både ud og hjem gik over Danmark. 4 fly nedstyrtede denne nat over Sønderjylland, heraf 2 efter at være stødt sammen i luften over Als." (FAF)
Det var HAL JD273 nær Kliplev, LAN JB412 nær Varnæs samt efter kollision
LAN JA967 nær Broballe her og LAN HK537 nær Mjels her.

Flying Officer (Air Gunner) Peter Groucutt Davies var fra United Kingdom. (Kilde: CWGC)
Se Besætningen på JA 967 og om kollisionen på dansk og Besætningen på HK 537 og om kollisionen på engelsk fra Gunnar Hounsgaard og
Hærens Sergentskole.
Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, PISEK, Hærens Sergentskole, har forsvaret lavet hele informationstavlen sat op her. Zoom. Se også 1944-fotos og mindesten og begge mindesten og nedstyrtningssted for JA967 og mindetale fra Gunnar Hounsgaard. 7 flyvere.

"On the night before 29 January, 1944, the target for a RAF bombing raid was, as so often before, Berlin. The route both out and home was over Denmark. 4 planes crashed this night over Southern Jutland, 2 of them after a collision in the air over Als." (FAF)
It was
HAL JD273 near Kliplev, LAN JB412 near Varnæs and after collision LAN JA967 near Broballe here and LAN HK537 near Mjels here.

Flying Officer (Air Gunner) Peter Groucutt Davies was from the United Kingdom. (Source: CWGC)
See The Crew of JA967 and about the collision in Danish and The Crew of HK537 and about the collision in English from Gunnar Hounsgaard and
Army NCO School.
With files from
Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, PISEK, the Army NCO School, the defence has made the complete information table placed here. Zoom.
See also 1944-photos and monuments and both monuments and crash site of JA967 and commemorative speech by Gunnar Hounsgaard.
See Bomber Command No. 83 Squadron. This Lancaster - see Lancaster Photos - took off from RAF Wyton. Lost Bombers has this. 7 airmen.