Perkins Letter2Albert Sydney Perkins     Updated: 30 APR 2017
Squadron Leader A.S. Perkins


  Foto*Kondolence*Medalje*4*Diplom*Brev s. 1*Brev s. 2*Stifinder 

  Photo*Condolence*Medal*4*Citation*Letter p. 1*Letter p. 2*Path Finder 

  Photo from Douglas Johnston.
 Letter dated May 1947 from Vicar Immanuel Thisted, Randbøl, page 2.


 
Foto fra Douglas Johnston.
 Brev dateret Maj 1947 fra sognepræst Immanuel Thisted, Randbøl, side 2.

 1) S/Ldr A.S. Perkins, 2) F/Lt W.E. Frew, 3) P/O K.G. Tennent,
 4) F/Sgt B. Smith, 5) F/Sgt A.V. Howarth.

 Jeg prædikede over teksten: Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans. 
 (Johannes' Åbenbaring 2.10)

 Repræsentanter for Royal Air Force, Danske Soldaterforeninger, politiet i Vejle og
 hele  menigheden overværede gudstjenesten. Aldrig før har der været et så stort 
 fremmøde i dette sogn.

 Der blev lagt kranse på graven fra Royal Air Force, politiet i Vejle, Danske Soldater-  
 foreninger, sognerådet, menighedsrådet og mange andre. Formanden for sognerådet
 og formanden
for menighedsrådet talte ved graven, og på vegne af Royal Air Force 
 takkede Wing Commander F.N. Brinsden menigheden for den ære, der blev vist hans  
 faldne kammerater.

 Vedlagt er fotografier af den første grav, begravelsen på kirkegården og af gravene,
 som de så ud dagen efter begravelsen. Måske kan de give Dem et indtryk af hvad
 der skete. Mange mennesker besøger denne grav, og der går mange tanker til de 
 pårørende. Der er rejst midler til et minde, og vi planlægger at afsløre mindesmærket 
 den første søndag efter tredje årsdag for nedstyrtningen, søndag den 3. august 1947. 
 
 Jeg håber at et eller flere medlemmer af familien vil være i stand til at overvære 
 afsløringen.

 Jeg kan skaffe Dem privat indkvartering mens De er her, så opholdet i sognet vil være 
 uden omkostninger for Dem. Vi kunne måske også møde Dem ved færgen i Esbjerg.

Lad mig gerne vide hvor mange og hvem der kommer, og vi vil sørge for Dem.

Hvis ingen fra Deres familie er i stand til at komme, vil De senere modtage en beskrivelse af afsløringen. Vore tanker går ofte til England og til landets tapre sønner i taknemlighed, fordi de holdt ud og bragte så mange ofre.

Det er svært for et land og et folk at være besat af en fremmed magt. I dette sogn blev 400 mænd og kvinder smidt ud af deres hjem, fordi tyskerne ville bygge en
flyveplads i Vandel. Når vi har oplevet det, føler vi endnu mere befrielsen og vi er dybt taknemlige. Vi vil sætte stor pris på at få et foto af S/Ldr Perkins.
                                                                                             Med venlig hilsen, Im. Thisted, sognepræst.