Perkins Letter1Albert Sydney Perkins        Updated: 02 MAY 2017
Squadron Leader A.S. Perkins
  Foto*Kondolence*Medalje*4*Diplom*Brev s. 1*Brev s. 2*Stifinder


  Photo*Condolence*Medal*4*Citation*Letter1*Letter2*Path Finder 

  Photo from Douglas Johnston.
 Letter dated May 1947 from Vicar Immanuel Thisted, Randbøl.

  Foto fra Douglas Johnston.
 Brev dateret Maj 1947 fra sognepræst Immanuel Thisted, Randbøl.
 

 "Kære hr og fru Perkins.

 Tak for Deres brev.
 Ministeriet for Luftvåbnet har nu bekræftet at Squadron Leader A.S. Perkins
 er en af de 5 britiske flyvere, der er begravet i vores kirkegård. Jeg kan nu give
 Dem følgende beskrivelse af deres begravelse.

 Natten 26.-27. august 1944 styrtede et britisk fly ned i Hover sogn nær Vejle.  
 Dansk politi kom snart til nedstyrtningsstedet og fandt 5 dræbte. En såret
 flyver blev bragt til Vejle Sygehus. Da den tyske værnemagt ankom, blev
 dansk politi beordret til at forlade stedet. Værnemagten nægtede at underrette   
 danskerne om, hvor de døde ville blive ført hen, men det blev opdaget at et
 par tyske lastbiler med kister kørte ind i Randbøl sogn, og da de ikke blev
 set forlade stedet, blev det antaget at begravelsen var sket et sted i det ind-
 hegnede område af flyveplads Vandel i Randbøl sogn.
 (Se Vandel Bunker-Museum - Vandel Bunker-Museum in English)

 Efter kapitulationen blev den tyske kommandant beordret til at markere
 gravene. Et trækors blev sat op med inskription på tysk:
 "Hier ruhen 5 unbekannte, englische Flieger, gefallen am 27.8.44". (foto 1&2)  
 Sognets beboere fik første gang lov til at komme ind på flyvestationen på 
 årsdagen for kapitulationen den 5. maj 1946. En takkegudstjeneste til minde
 om befrielsen blev holdt i kirken,  og umiddelbart efter samledes menigheden
 ved graven omkring 3 km fra kirken. 

 Mange blomster og kranse blev lagt på graven. Der blev sunget salmer, og jeg 
 prædikede over teksten: "Greater love hath no man than this, that a man lay 
 down his life for his friends." (Johs. 15,13) Vi bad for England og for pårørende
 til de omkomne.

Danske soldater havde da rejst et hvidt kort på graven med den danske inskription: "Her hviler 5 engelske flyvere - faldet over Vejle 27.8.44" (Here rest 5 British airmen - killed over Vejle 27.8.44". (Foto 3, 4 & 5)

Næste gang menigheden samledes ved graven var ved anden årsdag for nedstyrtningen, den 27. august 1946. Igen blev der lagt mange blomster og kranse på graven.
Vi sang salmer og sendte vore tanker til de pårørende. Vi kendte dem endnu ikke, og de kendte heller ikke os og stedet hvor sønnen eller ægtemanden var begravet.

Fredag den 6. september 1946 blev kister gravet op og de omkomne identificeret af en enhed fra Royal Air Force, der netop skulle finde savnede og data om dem. Søndag den 8. september 1946 blev de begravet på Randbøl Kirkegård i følgende orden: