Roskilde Airshow 20 AUG 2023 F-16 + Spitfire  Spitfire+Mustang  Spitfire   Mustang  Updated: 23 AUG 2023  Photos: Anders Straarup 

                                                                                              Official website:   Roskilde Airshow 2023

F-16 + Spitfire

F-16 fra Flyvevåbnet fløjet af TEO, som også var pilot for 4 år siden,
se B-17 & F-16s 2019
og Spitfire - Blackbird Air - Silver Spitfire - England

Spitfire havde kort rækkevidde, men den klarede sig fint under Slaget om England!
Dette fly har fløjet hele vejen rundt om jorden! Se mere om The Silver Spitfire.

F-16 from The Royal Danish Air Force flown by TEO, who was also a pilot
4 years ago, see B-17 & F-16s 2019

and Spitfire - Blackbird Air - Silver Spitfire - England
Spitfire has a very short range, but it did very well during The Battle of Britain!
This plane has circumnavigated the globe! See more about The Silver Spitfire.

Spitfire + Mustang

En Spitfire med afrundede vinger følger en Mustang med kantede vinger.
En Mustang kunne med droptanke følge bombemaskiner til fjerne mål, eller den
kunne angribe selvstændigt. Se P-51 Mustang Fotos og links derfra. Shellhuset.
17 MAY 1944 angreb 8 Mustangs tyske fly over Aalborg og skød mindst 5 ned.
MUS FZ110 nødlandede, men pilot Rowland Williams klarede at flygte til Sverige.

A Spitfire with rounded wings follows a Mustang with edged wings.
Mustangs with drop tanks could escort bombers to distant targets or attack on
their own. See P-51 Mustang Photos and links from there. Shell House.
On 17 MAY 1944 8 Mustangs attacked German planes over Aalborg and shot
down at least 5 of them. MUS FZ110 crash landed, but pilot Rowland Willams managed to reach Sweden.