Darrell H. Argubright Updated:12 JUN 2016 Photo-Lux:AS 30 MAY 2016Argubright

Airman: u055012.htm Surname: Argubright Init: D H Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 601

P_link: p434.htm Plane: B1742102565 Operation: Bomb G Crash_site: Returned

Crash_d: d300844 Buried_d: b270944 C_link: c055.htm At_Next: Magleby - L
and Luxembourg 1

Kun 1 flyver fra B17 102565 mistede livet den dag, da resten af besætningen forblev i flyet
og returnerede til England! En helt speciel historie:

"Ofte spillede tilfældigheder ind, når et fly blev ramt, og flyverne hurtigt skulle bestemme om
de skulle springe eller blive i flyet. En forkert beslutning eller en misforståelse kunne være skæbnesvanger.

Under et bombetogt til Kiel (her) den 30. august 1944 blev , kl. 16.20 ramt af flak i nærheden
af målet. Navigatøren 2nd Lt D.H. Argubright misforstod pilotens ordre og sprang ud med faldskærm. Han landede i farvandet syd for Langeland og druknede. Hans lig blev fundet ilanddrevet ved Hellenor, Magleby sogn (omkring her) den 26. september 1944, og den efterfølgende dag fandt begravelsen sted på Magleby kirkegård uden gejstlig medvirken.
Resten af besætningen returnerede til England og overlevede krigen." (FT 85-80-47)
Flere links i engelsk version. 11 flyvere.

D.H. Argubright blev taget hjem den 7. maj 1948. Der er stadig et trækors med en metalplade for ham på Magleby Kirkegård! Se kortet USAAF.
Faktisk blev Darrell H. Argubright begravet i Luxemburg, se Luxembourg American Cemetery, Plot D Row 8 Grave 4.! Han var fra Utah. (Kilde: ABMC)

Only 1 airman from B17 102565 lost his life that day, as the rest of the crew stayed in the plane and returned to England! A very special story:

"Often it was a matter of chance when a plane was hit, and the airmen quickly were to decide whether to bail out or stay in the plane. A wrong decision or a misunderstanding could be fatal.

Boeing B-17G, 42  102565, was on a bombing raid to Kiel (here) on 30 August 1944 at 16:20 hit by flak near the target. Navigator 2nd Lt D.H. Argubright misunderstood the pilot´s order and bailed out with his parachute. He landed in the waters south of Langeland and drowned. His body was found drifted ashore at Hellenor, the parish of Magleby (about here) on 26 September 1944, and the burial took place the next day in Magleby Churchyard without ecclesiastical assistance. The rest of the crew returned to England and survived the war." (FT 85-80-47)

D.H. Argubright was taken home on 7 May 1948. There is still a wooden cross with a metal plate in his memory in Magleby Churchyard! The bottom line on all metal nameplates "Hjemført til U.S.A." means "Taken home to the USA". See USAAF.
Actually, Darrell H. Argubright was buried in Luxembourg American Cemetery, Plot D Row 8 Grave 4. He was from Utah. (Source: ABMC).

This B-17 belonged to 601 BS, 398 BG, 1 CBW and 1 BD. See 398th Web Pages. It left from RAF Nuthampstead - USAAF Station 131. 11 airmen.