Luxembourg American Cemetery 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9    133 American airmen, graves    Updated:  12 JUN 2016

Lux1 Foto: Anders Straarup 30. maj 2016

I 1948 blev 133 amerikanske flyvere taget ud
af Danmark.
De 5 af dem blev begravet her i Plot D på
Luxembourg American Cemetery som vist
ved foto af de 5 gravsten.

Rk 1 Gr 5 u014298.htm Ross, Esbjerg
Rk 3 Gr 4 u096066.htm Lewis Jr., Svinø
Rk 3 Gr 5 u096087.htm Horner, Svinø
Rk 7 Gr 4 u014273.htm Donovan, Esbjerg
Rk 8 Gr 4 u055012.htm Argubright,Magleby

Photo: Anders Straarup 30 May 2016

In 1948 133 American airmen were taken
out of Denmark.
5 of them were buried here in Plot D of
Luxembourg American Cemetery as shown
by photos of the 5 headstones.

Row 1 Gr 5 u014298.htm Ross, Esbjerg
Row 3 Gr 4 u096066.htm Lewis Jr., Svinø
Row 3 Gr 5 u096087.htm Horner, Svinø
Row 7 Gr 4 u014273.htm Donovan, Esbjerg
Row 8 Gr 4 u055012.htm Argubright,Magleby