Kransenedlægning den 4. maj            Foto og tekst: Niels Nørgaard Nielsen       In English         Opdateret: 13 APR 2021

Gravsted på Aarestrup Kirkegaard med krans                                    Se kransen i 2013.
sat ved Guilonards gravsten i 2012.


Skrevet 22. maj 2012:

Jeg har i dag talt med et medlem af menighedsrådet ved Aarestrup Kirke. Han fortæller at hvert eneste år den 4. maj om aftenen bliver der holdt en gudstjeneste i kirken i anledning af årsdagen
for Anden Verdenskrigs slutning i Danmark, aftenen hvor tyskerne overgav sig. (Se og hør budskab)

Efter denne gudstjeneste bliver der først sat røde, hvide og blå blomster i våbenhuset ved en mindeplade for Svend Otto Nielsen, der blev henrettet i 1944 af tyskerne, fordi han var meget
aktiv i modstandsbevægelsen. Han var søn af skovfoged Nielsen. Det var ved skovfoged Nielsen kisterne med besætningen fra N/206 blev anbragt i dagene mellem de blev fundet i skoven og begravelsen 22. juni 1947. 

Efterfølgende bliver der holdt en mindehøjtidelighed ved gravene. En person fra Aarestrup, udpeget
af præsten, lægger først en krans på gravstedet. Derefter bliver der holdt en kort mindetale og
sunget en salme. En helt speciel salme, der ofte bliver benyttet ved begravelser (Altid frejdig når
du går). Samtidig har den salme en helt speciel tilknytning til nogen begivenheder under Anden Verdenskrig i Danmark. Efter denne ceremoni bliver der holdt et møde i Aarestrup forsamlingshus.
Her bliver sunget et par salmer, drukket kaffe eller the og serveret kage og der bliver snakket i al almindelighed.

Kransen bliver stående på gravstedet til den er vissen.

Gudstjenesten i Aarestrup Kirke er blevet afholdt hvert eneste år siden 1945 om aftenen 4. maj.
Vi ved ikke præcis hvornår traditionen med at holde en efterfølgende ceremoni ved gravene er
begyndt, men vi ved med sikkerhed at den er blevet holdt hvert år de sidste 48 år. Sandsynligvis
har ceremonien med at lægge en krans og synge salmen fundet sted hvert eneste år siden 1948.

Gravstedet bliver vedligeholdt og betalt af Aarestrup Kirke. Gravstenene bliver vedligeholdt af den britiske gravkommission, CWGC. Kransen der sættes på graven 4. maj betales af Aarestrup Kirke.
Gravstedet er fredet og skal bevares i al evighed.