Kransenedlæggelse maj 2013  -  Wreathlaying May 2013  Photo: Niels Nørgaard Nielsen  Updated: 03 FEB 2016

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 2013 lagde Ann Jordan, datter af
Kenneth Emery, kransen for besætningen på sin fars grav på  Aarestrup Kirkegård.
Hun og Colin besøgte også
Flyverstenen. Se mere om baggrunden og Besøg i 2013. Kenneth og Margaret Emery Kvinder.

In 2013 Ann Jordan, the daughter of Kenneth Emery, laid the wreath to the crew on her father's grave in Aarestrup.
She and Colin also visited the Aviator Stone.  See more about the background and the Visit in 2013. Kenneth and Margaret EmeryWomen.