Nicodéme Guilonard                                Updated: 13 APR 2021

Airman: a117003.htm Surname: Guilonard Init: N Rank: Lt/Cdr Service: RNN Sqdn: 206

P_link: p425.htm Plane: B24 KH410 Operation: Anti ship Crash_site: At Aarestrup

Crash_d: d210445 Buried_d: b220647 C_link: c117.htm At_Next: Aarestrup

Natten til den 21. april 1945 fløj Liberator B 24 GR8 KH410 på anti u-bådspatrulje til Kattegat. 
Ved midnat styrtede flyet imidlertid ned i den vestlige del af Rold Skov her. Hele besætningen
omkom. Den tyske værnemagt begravede ligene i hemmelighed søndag den 22. april 1945
umiddelbart vest for nedstyrtningsstedet. Se monumentet "Flyverstenen" på nedstyrtningsstedet
med link til vandretur. Se kort med FLYVERSTENEN, skift evt.til andre kort eller luftfotos (Ortofotos). Zoom. Se mere ved B24 KH410 og besætningen - fotos og rækkefølge af flyvergrave.

Lieutenant-Commander N. Guilonard, Royal Netherlands Navy,
er begravet ved siden af de 10 andre
fra Liberator KH 410. Han var chef for flyet siden januar 1945 på grund af den særlige ekspertise han havde med at jagte u-både. Han var født i Brielle på Voorne øen sydvest for Rotterdam. Han fulgte familietraditionen ved at gå ind i den hollandske flåde, hvor han blev officer i 1925. Han kom til Storbritannien fra Java, hvor han gjorde tjeneste i den første del af krigen. Hans særlige kendskab til tysk u-bådstaktik blev yderst nyttigt. Han tilbragte mere end et år i Canada i arbejde med Liberator-maskiner for Coastal Command.
Hans enke, fru Elizabeth Guilonard, overværede begravelsen i 1947.

(Kilde: AKM, se mere ved flyet.)
Se bogen af Niels Nørgaard Nielsen: Historien bag "Flyverstenen" i Torstedlund Skov, 92 sider, der
fås fra Støvring Lokalarkiv, kort version Historien bag Flyverstenen.

Historisk Samling og Arkiv Himmerland skriver om dette fly. 11 flyvere. 

On the night before 21 April 1945 Liberator B 24 GRD KH410 flew on an anti submarine patrol
to Kattegat. However, at midnight the plane crashed into the western part of Rold Forest here. All of
the crew perished. The Wehrmacht buried the bodies secretly on Sunday, 22 April, 1945, just west
of the crash site. See the monument "The Aviator Stone"  at the crash site with link to a walk to
the site. See map with The Aviator Stone and you may switch to other maps or aerial photos
Ortofotos). Zoom. See more at B24 KH410 and the crew - photos and the order in which the airmen
are buried!

Lieutenant-Commander N. Guilonard, 40, Royal Netherlands Navy, is buried next to the 10 others
from Liberator KH 410. He was in charge of the plane since January 1945 due to his special expertise
in hunting submarines. He was born in Brielle on the Voorne island south west of Rotterdam. In line
with family traditions he joined the Dutch Navy and became an officer in August 1925. He came to
Great Britain from Java, where he had served in the first part of the war. His special knowledge of
German submarine tactics became extremely useful. He spent more than a year in Canada working
with the Liberators for Coastal Command.
His widow, Mrs. Elizabeth Guilonard, attended the funeral in 1947. (Source: AKM, read more at the plane.)

See Coastal Command and No. 206 Squadron RAF (Wikipedia). This B-24 Liberator took off from RAF Leuchars. See also RAF Leuchars - RAF Station homepage.
See also HAL JP336 and other planes that took off from from RAF Stornoway, see Lost Airmen from RAF Stornoway. B24 KK299 was lost on 5 May 1945!
Google Map p425 Liberator B-24 KH410      p425MACR     11 airmen.