Liberator B24 KH410 - Ammunition       Photo: Niels Nørgaard Nielsen        Updated:  13 OCT 2012

 

 

 

 

 

     
    

 

 

 

 

 

 

Ammunition fra p425 Liberator B 24 KH410. Foto 07 AUG 2012 fra Niels Nørgaard Nielsen (se Støvring Lokalarkiv, klik Salg og se hans bog om emnet).
Tekst fra NNN: "I slutningen af maj fik jeg og to andre lov til med metaldetektorer at undersøge nedstyrtningsstedet i Torstedlund Skov hvor N/206 styrtede ned
natten mellem 20. og 21. april 1945. Det var overvældende hvor meget der var at finde. Vedhæftet billede af, hvad vi fandt i løbet af et par timer. Nederst til venstre
12,7 mm ammunition. Det runde instrument lige derefter er et termometer. Langt den største del af ammunitionen fandt vi omkring Flyverstenen, mens det halvt
smeltede aluminium lå i området længere mod nordvest."
Se også Fotos nær nedstyrtningsstedet * Peter Hansens beretning

Ammunition from
p425 Liberator B 24 KH410. Photo 07 AUG 2012 from Niels Nørgaard Nielsen who wrote a book about the subject. See the text in Danish.
This text is from NNN: "Near the end of May I and two of were permitted to search the crash site in Torstedlund Forest where N/206 crashed in the night between
20 and 21 April 1945. We found an overwhelming amount of items. The attached photo shows what we found in a couple of hours. At the bottom left you see
12,7 mm ammunition. The round instrument next to the ammunition is a thermometer. We found the vast majority of parts of ammunition around The Aviator Stone.
The half melted aluminium was found in the area further to the north west." See also Photos near the crash site * Peter Hansen's account