Fotos nær nedstyrtningsstedet - Photos near the crash site  Photos: Niels Nørgaard Nielsen  Updated: 11 AUG 2012

 

 

 

 

     
    

 

 

 


Ved nedstyrtningsstedet for p425 Liberator B 24 KH410 - set 14 APR 2012 af
Niels Nørgaard Nielsen (se Støvring Lokalarkiv, klik Salg og se hans bog).
Området bag Flyverstenen blev ryddet i april 2012 og nye træer kan plantes.
NNN gik fra stenen frem til kanten af området og tog foto, der ses nederst.
I venstre del af foto nederst ses den samme grøft som i foto til højre, hvor man også
ser bagsiden af Flyverstenen.
Det sumpede område i forgrunden med grøften må være nær det sted, hvor
besætningen blev kulet ned af tyskerne i dagene efter styrtet. (Kilde: NNN)
I maj 2012 fandt Niels Nørgaard Nielsen Ammunition fra flyet.

Near the crash site of p425 Liberator B 24 KH410 - seen on 14 APR 2012 by
Niels Nørgaard Nielsen
who wrote a book about the subject. See the text in Danish.
The area behind The Aviator Stone was cleared in April 2012. New trees will be
planted. NNN walked from the stone to the edge of the area and took the photo here placed at the bottom. In the left part of this photo you see the same ditch as in the
photo on the right where you also see the reverse side of  The Aviator Stone.
The marshy area in the foreground must be near the spot where the crew was
dug down by the Germans during the days after the crash. (Source: NNN)
In May 2012 Niels Nørgaard Nielsen found Ammunition from the plane.