Frederick Bridge                                 Updated:  05 FEB 2017

Airman: a100006.htm Surname: Bridge Init: F Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 298

P_link: p424r.htm Plane: HAL NA344 Operation: Drop in DK Crash_site: The North Sea

Crash_d: d190445 Buried_d: b060645 C_link: c100.htm At_Next: Søndre Nissum      

Natten til den 19. april 1945 gik et fly med våben til modstandsbevægelsen tabt over Nordsøen.
Det var udsendt til en modtageplads vest for Fjerritslev (her). Alle ombord omkom. (Kilde: FAF)
4 flyvere fra HAL NA344 har ingen kendt grav. 1 er begravet i Sdr. Nissum og 1 i Vang.

F. Bridge, ilanddrev som lig i Harald Christensens strandlen nr. 4, Bøvling Klit (omkring her).
Cst. sognepræst C. Mygind foretog begravelsen i Vang den 6. juni 1945. (Kilde: FAF)
Flight Sergeant (Air Gunner) Frederick Bridge, 19 år, var søn af Mr. og Mrs. John Bridge, Radcliffe, Lancashire, United Kingdom, gift med M. S. Bridge.
(Kilde: CWGC)

69 omkomne flyvere mindes på Mindetavlen i Rebild og i London, se
69 flyvere - St. Clement Danes. 6 flyvere.

On the night before 19 April 1945 a plane with weapons for the Danish resistance movement was
lost over the North Sea. It was on a mission to a drop zone west of Fjerritslev
(here).
All on board perished. (Source: FAF)

4 airmen from HAL NA344 have no known grave. 1 is buried in Søndre Nissum and 1 in Vang.

The body of F. Bridge was washed ashore at Bøvling Klit (about here).
He was buried in Vang on 6 June 1945. (Source: FAF)
Flight Sergeant (Air Gunner) Frederick Bridge, 19, was the son of Mr. and Mrs. John Bridge,
of Radcliffe, Lancashire, United Kingdom, and the husband of M. S. Bridge. (Source: CWGC)

69 perished airmen from this and 14 other planes are commemorated on the Memorial Plaque in Rebild. They lost their lives on flights with weapons to the Danish resistance.
For the same reason they are commemorated in London. See 69 airmen - St. Clement Danes.
See Google Map Rebild with 15 + 3 planes lost.

See No. 298 Squadron RAF * 298 Squadron, 38 Group: History * Halifax Print.
Halifax - BC Museum of Canada. This Halifax took off from RAF Tarrant Rushton. 6 airmen.