Lancaster I NG233 - Kattegat                                                            Updated: 17 MAR 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777330.htm Farrell J P F/O RCAF 433 p408.htm LAN NG233 Minelaying Kattegat d120345 e777 e777.htm NO KNOWN
e777334.htm Hodge D W F/Sgt RCAF 433 p408.htm LAN NG233 Minelaying Kattegat d120345 e777 e777.htm NO KNOWN
e777331.htm Kennedy G A P/O RCAF 433 p408.htm LAN NG233 Minelaying Kattegat d120345 e777 e777.htm NO KNOWN
e777332.htm Orr T Sgt RAF 433 p408.htm LAN NG233 Minelaying Kattegat d120345 e777 e777.htm NO KNOWN
e777335.htm Pierson T C F/Sgt RCAF 433 p408.htm LAN NG233 Minelaying Kattegat d120345 e777 e777.htm NO KNOWN
a032001.htm Plante A V F/O RCAF 433 p408.htm LAN NG233 Minelaying Kattegat d120345 b310545 c032.htm Horsens
e777333.htm Wilson J H F/Sgt RCAF 433 p408.htm LAN NG233 Minelaying Kattegat d120345 e777 e777.htm NO KNOWN


4 Lancastere fra 433 BS skulle den 12. marts 1945 nedkaste hver 6 x 1850 lbs MK IV miner i Kattegat (omkring her). Kl. 17.46 lettede LAN NG233 fra
Skipton-on-Swale med F/O J. P. Farrell og hans besætning på deres 9. fælles togt. Minerne blev kastet mellem 21.00 og 21.10. På hjemturen blev flyet angrebet
sydvest for Samsø kl. 21.27 og brød i brand. Ud for As Hoved ramte LAN NG233 vandet omkring her og sank på få minutter.
En dansk fisker observerede nedstyrtningen og fik hurtigt sin båd i vandet, men uden resultat.

Den 27. maj drev liget af bombekasteren, F/O A. V. Plante, i land ved As Vig (her ved Pøt Strand. Kilde: Bent Daugaard). Han blev begravet i Horsens 4 dage senere.
De andre besætningsmedlemmer har ingen kendt grav. (Kilde: FT 91-9-48)

Se Jeg vil mindes min ven Arthur foto og tekst af Bent Daugaard. Hans navn er blandt 47 navne i London og Horsens. Se Google Map HorsensEH47. 7 flyvere.                                                                                                                                                 
On 12 March 1945 each of 4 Lancasters from 433 Squadron were to drop 6 x 1850 lbs MK IV mines in the Kattegat (about
here). At 1746 hrs LAN NG233 took off from Skipton-on-Swale with F/O J. P. Farrell and his crew on their operation number 9 together. The mines were dropped between 2100 hrs and 2110 hrs. The plane
was attacked on the return flight south west of Samsø at 2127 hours and caught fire. LAN NG233 hit the water about here off As Hoved and sank within a few minutes.
A Danish fisherman observed the crash and was quick to get his boat into the water, but to no avail.

On 27 May the body of the bomb aimer, F/O A. V. Plante, drifted ashore in As Vig (
here at Pøt Strand. Source: Bent Daugaard). He was buried in Horsens 4 days later.
The other crew members have no known grave. (Source: FT 91-9-48)

See I'll remember my friend Arthur photo and text by Bent Daugaard. See his name among 47 names in London and Horsens. See also Google Map HorsensEH47.

No. 433 (Porcupine) Squadron was formed within No. 6 Group, see No. 6 Group and the Canadian SquadronsLAN-HAL
LancasterLancaster-BC Museum.Canada * Avro 683 Lancaster Mk X - IWM Duxford * Lancaster Photos * 433 Tactical Fighter Squadron.
Lancaster I NG233 BM-E
took off from RAF Skipton-on-Swale at 17.46 hrs on 12 MAR 1945. (Source: Aircrew Remembered has this.)  p408MACR  
7 airmen.