Lancaster X KB751 - Sea south west of Sejerø                                 Updated: 09 MAR 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777061.htm Boyce R R Sgt RCAF 428 p339.htm LAN KB751 Bomb G Sea SW of Sejerø d170844 e777 e777.htm NO KNOWN
e777062.htm Brown L G F/O RCAF 428 p339.htm LAN KB751 Bomb G Sea SW of Sejerø d170844 e777 e777.htm NO KNOWN
a083002.htm Fairgrieve W C F/O RCAF 428 p339.htm LAN KB751 Bomb G Sea SW of Sejerø d170844 b020944 c083.htm Sejerø
e777060.htm Lamb W A F/Sgt RCAF 428 p339.htm LAN KB751 Bomb G Sea SW of Sejerø d170844 e777 e777.htm NO KNOWN
e222001.htm Slater H F/O RCAF 428 p339.htm LAN KB751 Bomb G Sea SW of Sejerø d170844 e222v e222v.htm Varberg, S
a022002.htm Srigley JRG F/O RCAF 428 p339.htm LAN KB751 Bomb G Sea SW of Sejerø d170844 b310844 c022.htm Fårevejle
o888094.htm Toomey R E Sgt RCAF 428 p339.htm LAN KB751 Bomb G Sea SW of Sejerø d170844 o888 o888.htm POW


"17. august 1944 kl. 02.10 blev en engelsk bombemaskine, som var på vej vestover sammen med et stort antal andre bombere, der kom fra Stettin (Szczecin)
og Königsberg (Kaliningrad) iflg den engelske radio, nedskudt i kamp med en tysk jager. De fleste Sejerøbeboere var oppe den nat, da den megen larm fra
maskiner og maskingeværsalver havde skræmt folk fra sengen. Den ramte maskine kom i brand højt oppe og ramte havet med knusende fart og kraft ca. 2 sømil
sydvest for Sejerø havn. Da det lysnede gik 2 fiskere i deres både ud for at se om nogen af besætningen var at finde. Man fandt hurtigt stedet, da olie kom op fra
bunden og viste vej. Man kunne se maskinen på bunden, den var helt knust, og en masse ting fra den lå og flød omkring stedet." ("Hændelser fra Sejerø under besættelsen" af Jens Frederik Petersen).

LAN KB751 styrtede ned omkring her. 1 flyver begravet på Sejerø, 1 i Fårevejle, 3 har ingen kendt grav, 1 begravet i Sverige og 1 blev ført til Tyske krigsfangelejre.
Se Wartime Diary of Robert E. Toomey med Photo Album. 7 flyvere.

On 17 August, 1944 at 02.10 an English bomber heading west with a great number of other bombers (coming from Stettin (Szczecin) and Königsberg (Kaliningrad) according to English radio) was shot down in a fight with a German fighter. Most residents of Sejerø had left their beds because of the noise from
planes and machine gun rounds. The plane which was hit caught fire high up in the air and hit the sea at a crushing speed about 2 nautical miles south west of Sejerø harbour. When the day broke 2 fishermen sailed out to see if they could find any of the airmen. They quickly found the crash site, as oil came up from the bottom and showed the way. They could see the plane at the bottom. It was totally crushed and a lot of debris floated around the site.
(Source: "Events on Sejerø during the occupation" by Jens Frederik Petersen) Actually this bomber was of the RCAF.

LAN KB751 crashed about here. 1 airman buried on Sejerø, 1 in Fårevejle, 3 have no known grave, 1 buried in Sweden and 1 was taken to German POW-Camps.
No. 6 Group and the Canadian Squadrons * No. 428 (Ghost) Squadron RCAF * Bomber Command Museum of Canada * Lancaster BC * Lancaster Photos
Lancaster X KB751 NA-Q
took off from RAF Middleton St. George on 16 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this + Archive Report.)  See p339MACR.
See Wartime Diary of Robert E. Toomey
with Photo Album.  7 airmen.