Stirling III LJ526 - Øster Skerninge                                          Updated: 10 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a095003.htm Cameron R H P/O RCAF 149 p301.htm STI LJ526 Minelaying Øster Skerninge d230444 b170545 c095.htm Svendborg
a095004.htm Freeman R J F/Lt RAF 149 p301.htm STI LJ526 Minelaying Øster Skerninge d230444 b170545 c095.htm Svendborg
a095005.htm Hughes D P/O RAF 149 p301.htm STI LJ526 Minelaying Øster Skerninge d230444 b170545 c095.htm Svendborg
a095006.htm Redfearn A R Sgt RAF 149 p301.htm STI LJ526 Minelaying Øster Skerninge d230444 b170545 c095.htm Svendborg
a095007.htm Ronahan J M P/O RCAF 576 p301.htm STI LJ526 Minelaying Øster Skerninge d230444 b170545 c095.htm Svendborg
a095008.htm Stean J L Sgt RAF 149 p301.htm STI LJ526 Minelaying Øster Skerninge d230444 b170545 c095.htm Svendborg
a095009.htm Walker R T F/Sgt RAAF 149 p301.htm STI LJ526 Minelaying Øster Skerninge d230444 b170545 c095.htm Svendborg


Den 23. april 1944 kl. 23.15 styrtede STI LJ526 på en mark ved Hovgaarden (her) ved Øster Skerninge (her) nær Svendborg.
Det blev skudt ned af en tysk natjager under en mineudlægningsoperation til Fehmarn Bælt, se Minelægningsområder - Radish.
Hele besætningen omkom. (Kilde: AOD+p301MACR)
Se Fyens Stiftstidende
30. juni 2010 om "Maskinkanon fra nedskudt fly" fundet på Øster Skerningevej 17A 250 m SV for Hovgaarden. Fulgt op i DR Nyheder
med nyhedsindslag 30.jun 2010: Makingevær fundet ved byggeri.

"Efter befrielsen fandt man flyvere fra denne besætning nedgravet ved Dragonkasernen sammen med de 2 flyvere fra Skarø-flyet (LAN ND365) og en ung dansk modstandsmand, navigationselev Erik Nielsen, der var blevet dræbt under en aktion i Gerritsgade den 18. april 1945.

Den 17. maj 1945 blev alle de fundne flyvere begravet på Svendborg kommunes bekostning. Kort før middag bar frihedskæmpere i hvide skjorter og sorte slips de
7 kister ned i fællesgraven. Ved begravelseshøjtideligheden stod 8 engelske soldater og danske frihedskæmpere æresvagt ved graven, hvor talrige faner sås.

Pastor Johs. Petersen talte først på dansk og derefter på engelsk. Han sagde bl.a.: »De hovmodige tyskere havde ikke villet give jer en hæderlig begravelse, det vil
vi råde bod på.« Efter talen lyste præsten velsignelsen og foretog jordpåkastelsen ved 7 gange at gentage ritualet.

I det store følge sås bl.a. amtmand R. Lassen, borgmester F. Jensen, dommer F. Hansen, baron Schaffalitzky de Muckadell og bylederen, kaptajnløjtnant Krarup.
Ved højtidelighedens afslutning takkede borgmesteren følget." (FAF) 7 flyvere.

On 23 April 1944 at 23.15 hours STI LJ526 crashed into a field at Hovgaarden at Øster Skerninge (here) near Svendborg. It was shot down during a minelaying
mission to the Fehmarn Belt, see Minelaying areas - Radish by a German night fighter. All of the crew perished. (Source: AOD+p301MACR)

"After the liberation airmen from this crew were found dug down at Dragonkasernen (the Dragoons´ Barracks) together with the 2 airmen from the Skarø-plane 
(LAN ND365) and a young Danish member of the Resistance Movement, navigation student Erik Nielsen, who had been killed during an action in Gerritsgade on
18 April 1945.

On 17 May 1945 all of the found airmen were buried at the expense of the Municipality of Svendborg. A little before noon members of the resistance movement
dressed in white shirts and with black ties carried the 7 coffins to the collective grave. During the burial ceremony 8 English soldiers and Danish members of the resistance movement were standing as a guard of honour at the grave, where numerous flags were seen.

Vicar Johs. Petersen spoke first in Danish and then in English. Excerpt: "The arrogant Germans denied you a decent burial. We will remedy that." After the funeral
speech he gave his blessings to each airman and officiated at the graveside.

Prefect R. Lassen, Mayor F. Jensen, Judge F. Hansen, Baron Schaffalitzky de Muckadell and the leader of the resistance movement in Svendborg, Captain Krarup
were among the many mourners. The mayor gave his thanks to the mourners at the end of the ceremony." (FAF)

See No. 149 Squadron - Wikipedia and Short Stirling.
Stirling III LJ526 OJ-P took off from RAF Lakenheath at 2042 hrs on 23 APR 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen.