B 17G 42-3554 - The North Sea                                                               Updated: 10 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888599.htm Batson J D S/Sgt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 o888 o888.htm POW
u050047.htm Emery Jr. D T 2ndLt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 b161143 c050.htm Lemvig
u014282.htm Hecker H R Sgt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 b121043 c014.htm Esbjerg
o888602.htm Martinez R S S/Sgt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 o888 o888.htm POW
o888600.htm Neville J D T/Sgt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 o888 o888.htm POW
e777669.htm Rodway F S 2ndLt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 e777c e777c.htm NO - CAM
e777671.htm Tomlinson F E 2ndLt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 e777c e777c.htm NO - CAM
e777670.htm Whelan W F 2ndLt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 e777c e777c.htm NO - CAM
o888601.htm Winch G H S/Sgt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 o888 o888.htm POW
o888598.htm Zimmerman W J S/Sgt USAAF 326 p241.htm B17 423554 Bomb G The North Sea d091043 o888 o888.htm POW


"Den 9. oktober 1943 angreb USAAF med 378 4-motorede bombefly flyfabrikker i den østlige del af Polen og Østpreussen, samt havnefaciliteter i Gdynia

og Danzig (Gdansk). Både på udturen og hjemturen passerede formationerne Danmark, hvor tyske jagermaskiner angreb bomberne." (FAF)
På hjemturen blev
B17 42-3554 angrebet af tyske jagere. 5 flyvere sprang ud inden flyet eksploderede i luften omkring her 16 km syd sydvest for Blåvandshuk
den 9. oktober 1943 kl. 16.45. (Kilde: AOD)

Top Turret Gunner Sgt Harold R. Hecker blev begravet i Esbjerg den 12. oktober 1943. (Kilder: p241MACR + FAF)
Navigator 2nd Lt David T. Emery Jr. blev fundet ilanddrevet på Vestkysten nær Fjaltring (omkring her). Den 16. november 1943 blev han begravet i Lemvig af
sognepræsten. (Kilder: MACR + FAF)
Pilot 2nd Lt William F. Whelan, Co-Pilot 2nd Lt Frank E. Tomlinson og Bombardier 2nd Lt Fred S. Rodway har ingen kendt grav. Deres navne findes på
Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England.
Ball Turret Gunner T/Sgt Glenn H. Winch, Left Waist Gunner S/Sgt James D. Batson, Right Waist Gunner S/Sgt Ralph S. Martinez, Tail Gunner S/Sgt
Walter J. Zimmerman og Radio Operator T/Sgt John D. Neville overlevede som fortalt i AOD. De sprang ud med faldskærm og blev samlet op fra havet.
De blev
ført til Tyske krigsfangelejre.

2 flyvere fra B17 42-3554 blev begravet i Danmark, 3 har ingen kendt grav og 5 blev krigsfanger.

Se Tegning af besætningen på en B-17*Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk*B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner*B-17 Flyvende Fæstning. 10 flyvere.

"On 9 October, 1943 USAAF attacked aircraft factories in the eastern part of Poland and East Preussia together with harbour facilities in Gdynia and Danzig
(Gdansk) with 378 4-engined bombers. Both on the way out and the way home the formations passed Denmark, where German fighters attacked the bombers." (FAF)
On the return flight B17 42-3554 was attacked by German fighters. 5 airmen bailed out before the plane exploded in the air about here 10 miles south south west of Blåvandshuk on 9 October 1943 at 16.45 hours. (Source: AOD)

Top Turret Gunner Sgt Harold R. Hecker was buried in Esbjerg on 12 October 1943. (Sources:  p241MACR + FAF)
Navigator 2nd Lt David T. Emery Jr. was found drifted ashore near Fjaltring (about here). On 16 November 1943 he was buried in Lemvig. The local vicar officiated at the graveside ceremony. (Sources: AOD+ MACR + FAF)
Pilot 2nd Lt William F. Whelan, Co-Pilot 2nd Lt Frank E. Tomlinson and Bombardier 2nd Lt Fred S. Rodway have no known grave.
Their names are inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.
Ball Turret Gunner T/Sgt Glenn H. Winch, Left Waist Gunner S/Sgt James D. Batson, Right Waist Gunner S/Sgt Ralph S. Martinez, Tail Gunner S/Sgt Walter J. Zimmerman and Radio Operator T/Sgt John D. Neville survived. They bailed out and were picked up from the sea as told in AOD.
They were
taken to German POW-Camps.

2 airmen from B17 42-3554 were buried in Denmark, 3 have no known grave and 5 became Prisoners of War.

See Drawing of the crew of a B-17 * Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
It took off from
RAF Podington - USAAF Station 109. Also Lester Schrenk was in Podington. This B-17 was from 326th BS, 92nd BG, 40th CBW, 1 BD, 8 AF of the USAAF. See 92nd Bombardment Group (Heavy) * 92nd BG (H) USAAF Memorial   10 airmen.