B 17F 42-30371 - The North Sea off Fanø                Esbjerg - Varde                           Updated: 08 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888546.htm Antalek F J S/Sgt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 o888 o888.htm POW
e667049.htm Blankenburg R A T/Sgt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 e667 e667.htm USA
o888547.htm Caruso W R Sgt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 o888 o888.htm POW
o888548.htm Dugan J L T/Sgt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 o888 o888.htm POW
e556009.htm Keisler E T/Sgt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 e556a e556a.htm Ardennes, B
o888551.htm Leverone J B 2ndLt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 o888 o888.htm POW
o888549.htm Mahoney M G 2ndLt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 o888 o888.htm POW
o888550.htm Nagorka H J Capt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 o888 o888.htm POW
e777378.htm Parker G N 2ndLt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 e777c e777c.htm NO - CAM
u014283.htm Quinn W P S/Sgt USAAF 560 p239.htm B17 4230371 Bomb G North Sea off Fanø d091043 b091143 c014.htm Esbjerg


"Den 9. oktober 1943 angreb USAAF med 378 4-motorede bombefly flyfabrikker i den østlige del af Polen og Østpreussen, samt havnefaciliteter i Gdynia og
(Gdansk). Både på udturen og hjemturen passerede formationerne Danmark, hvor tyske jagermaskiner angreb bomberne." (FAF) Styrtede måske omkring her.

"Dette fly blev ramt af jagere (Bf 109) som holdt sig ude af vores formation og rækkevidde bagude og smed granater ind i formationen. Flyet gik brændende ned og eksploderede lige inden det ramte vandet. 5 faldskærme blev set og de drev åbenbart tilbage mod land. Brand i radiorum og bomberum. Left Waist Gunner (Caruso)
skudt i benet. Næste morgen ved den tyske forpost nær kysten hvor vi blev tilbageholdt fortalte den kommanderende underofficer os (Antalek, Caruso og mig (Dugan)
at et par lig var skyllet ind på kysten i nattens løb, men han ville ikke afsløre navnene hvis de kendte dem. Kan være Quinn og Blankenburg siden ingen af dem
kunne svømme. Caruso: Jeg så flyet gå ned og eksplodere da det ramte vandet. Jeg svømmede hen til en revle og blev samlet op af tyskerne efter omkring en
time i vandet." (p239MACR - Rapport om savnet flybesætning)

Se Citation of Honor * Grav i Esbjerg * Besætning på "Iza Angel II" fra hans niece Julie Blankenburg - modtaget 15 FEB 2016. Se også savnet fly B-17F 42-30371.
Se
Tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

"On 9 October 1943 USAAF attacked aircraft factories in the eastern part of Poland and East Prussia together with harbour facilities in Gdynia and Danzig
(Gdansk) with 378 4-engined bombers. Both on the way out and on the way home the formations passed Denmark, where German fighters attacked the bombers."
(FAF) Crashed maybe about here.

"This A/C was hit by fighters (Bf 109) which stayed out of our formation and range on the tail and lobbed shells into the formation. It went down on fire and exploded
just before it hit the water. Five chutes were seen which apparently were drifting back onto land. Fires in radio room and bomb bay. Left Waist Gunner (Caruso) shot
in leg. At the German outpost near the coast where we were kept on the following morning the N.C.O. in charge told us (Antalek, Caruso and I (Dugan)) that a couple
of bodies had been washed upon shore during the night, but would not reveal the names if they knew. May be Quinn and Blankenburg since neither could swim.
Caruso: I saw the plane go down and blow up when it hit the water. I swam to a sandbar and was picked up by the Germans after about an hour in the water." (p239MACR)

See Citation of Honor * Grave in Esbjerg * Crew of "Iza Angel II" from his niece Julie Blankenburg - received on 15 FEB 2016. See also MIA Aircraft B-17F 42-30371.
S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 from RAF Knettishall - USAAF Station 136 belonged to 560 BS, 388 BG, 45 CBW, 3 BD, 8AF of USAAF. See 388th Bomb Group Association. 10 airmen.