Grave in Esbjerg       Robert A. Blankenburg         B17 42-30371   Grave, Fort Snelling                        Updated:  14 AUG 2016

Cross  Esbjerg      
Foto og scan fra
Esbjerg - Fovrfeld Gravlund
fra Julie Blankenburg, niece til
Robert A. Blankenburg.
Hans navn var ikke i kirkegårdens
register, men billedet viser at
han var der. Robert A. Blankenburg blev
i 1948 ført til Belgien og senere til USA. Han blev begravet i Minneapolis i Minnesota, fastslog Julie Blankenburg.

Se også Tysk gravmarkering
Englischer Flieger=Engelsk flyver.
Lige meget om de var fra
USAAF, RAF, RCAF eller andre.

Photo and scan from
Esbjerg - Fourfelt Cemetery
Julie Blankenburg, the niece of
Robert A. Blankenburg. His name was
not in the list of burials, but the photo
proves that he was in Esbjerg.
Taken to Belgium in 1948 and later to
the U.S.A. and buried in Minneapolis in
Minnesota, Julie Blankenburg stated.See also German grave markers. Englischer Flieger=English Airman.
It meant nothing to the Germans whether they were from the USAAF, RAF, RCAF, or other air forces.