Citation of Honor      Robert A. Blankenburg     B17 42-30371    Grave, Fort Snelling                  Updated:  14 AUG 2016

Citation Scan fra
Julie Blankenburg, niece til
Robert A. Blankenburg fra USAAF,
det amerikanske flyvevåben, dengang
en del af hæren.

Se en flyver fra RAF: Bill Ellis mindes
RCAF Don V. Smith - a letter and 3 telegrams
og USAAF Lester Schrenk - telegram.
Et er den første underretning.
Noget andet er hvordan den følges op.

Se også amerikanere og
Tilbage fra at have været savnet - Happy Ending
og
Tab af liv og Flyvere 1946.

Scan from
Julie Blankenburg, the niece of
Robert A. Blankenburg of the USAAF
United States Army Air Forces.
The citation was from General Henry H. Arnold.

See an airman of the RAF: Bill Ellis remembered
RCAF Don V. Smith - a letter and 3 telegrams
and USAAF Lester Schrenk - telegram
One thing is the first message.
Another is how it is followed up.

See also Americans and
Return from "Missing in Action" - Happy Ending
and
Loss of Lives and Airmen 1946.

Æresdiplom fra Flyvetropperne i De Forenede Staters Hær til Teknisk Sergent Robert A. Blankenburg som gav sit liv under udøvelsen af sin tjeneste den
9. oktober 1943. Han levede for at bære sit lands våben. Han døde for at redde dets ære. Han var soldat ... og han kendte en soldats pligt. Hans offer vil hjælpe
med til at holde den flammende fakkel, der oplyser vore liv, glødende ... så millioner af endnu ufødte kan komme til at kende den uvurderlige glæde ved friheden.
Og vi der hylder ham og holder mindet om ham i ære, forpligter os til at gøre det arbejde færdigt, hvor han så tappert lagde sit liv på frihedens alter.
H.H. Arnold, General, Den Amerikanske Hær, Ledende general for Flyvetropperne i De Forenede Staters Hær.