Edward Alan Mahoney  Photo: Knud Riis    Updated: 07 JAN 2022
                                                                               
Airman:
 a014139.htm Surname: Mahoney Init: E A Rank: F/O Service: RAAF Sqdn: 460

P_link: p163.htm Plane: LAN W4330 Operation: Bomb G Crash_site: Vestbirk

Crash_d: d210443 Buried_d: b300443 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg, A. 11. 21

  "Natten mellem den 20. og 21. april 1943 angreb 339 RAF bombefly Stettin (Szczecin). Vejret var klart, og markeringen fra Pathfinders var perfekt. Ca. 40 ha af den centrale bydel blev ramt, og 13 fabrikker og
380 huse blev totalt ødelagt. 580 personer blev dræbt ved angrebet. Samtidig angreb 86 Stirlings Rostock. - Samtlige fly fløj ind over Danmark ved Esbjerg.- 13 Lancasters, 8 Halifax og 9 Stirlings gik tabt." (FT 88-32) Af dem gik 19 fly tabt over dansk område. 84 flyvere fra disse angreb har en kendt
grav i Danmark. Hertil kommer flyvere uden kendt grav, krigsfanger og flygtende.
  

Flying Officer Edward Alan Mahoney, 21 år, var søn af Allan Simon og Edith Mary Mahoney,
Gympie, Queensland, Australia.
(Kilde: CWGC)
Se hans navn blandt 47 navne i London og Horsens. Se også Google Map HorsensEH47 og
Google Map 460 Squadron RAAF-DK. Se monument rejst på nedstyrtningsstedet her af egnens beboere.
 
Se også Kostbar gave på Hitlers fødselsdag - Horsens Folkeblad den 20. april 1988 og
De værner om fortiden - Horsens Folkeblad den 30. april 1996. Stettin+Rostock 20-21 April 1943.


Flying Officer Edward Alan Mahoney, 21, was the son of Allan Simon and Edith Mary Mahoney, of Gympie, Queensland, Australia. (Source: CWGC) Virtual War Memorial Australia has this.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Ph 1,  P 67.  

His name is among 47 names in London and Horsens.
See monument erected here at the crash site by residents of the area.

"339 RAF bombers attacked Stettin on the night before 21 April 1943. The sky was clear, and the marking from Pathfinders was perfect. About 100 acres of the central part of the city was hit, and
13 factories and 380 houses were totally destroyed. 580 persons were killed at the attack. At the same
time Rostock was attacked by 86 Stirlings. - All planes entered Danish airspace at Esbjerg.
13 Lancasters, 8 Halifax and 9 Stirlings were lost." (FT 88-32) 19 of them were lost over Danish territory.
84 airmen from these attacks have a known grave in Denmark. Airmen with no known grave, POWs and EVDs must be added.

See also Expensive present on Hitler's birthday - Horsens Folkeblad on 20 April 1988 and They cherish the past - Horsens Folkeblad on 30 April 1996.
See Google Map HorsensEH47 and Google Map 460 Squadron RAAF-DK and Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.
See also Lancaster photos.

See Lancaster * No. 460 Squadron - Wikipedia * 460 Squadron - Bomber Command WW2
Lancaster I W4330 UV-H took off from RAF Breighton at 21:39 on 20 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this) 7 airmen.