Stirling I R9320 - The Baltic Sea off Rødby                                        Updated: 07 MAR 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888358.htm Anderson G D Sgt RAF 149 p082.htm STI R9320 Minelaying Baltic Sea off Rødby d180542 o888 o888.htm POW
o888361.htm Grant G Sgt RAF 149 p082.htm STI R9320 Minelaying Baltic Sea off Rødby d180542 o888 o888.htm POW
e777298.htm Lock GJV Sgt RAF 149 p082.htm STI R9320 Minelaying Baltic Sea off Rødby d180542 e777 e777.htm NO KNOWN
o888359.htm Nason R J Sgt RAF 149 p082.htm STI R9320 Minelaying Baltic Sea off Rødby d180542 o888 o888.htm POW
o888360.htm Waite RHP Sgt RAF 149 p082.htm STI R9320 Minelaying Baltic Sea off Rødby d180542 o888 o888.htm POW
o888357.htm Woodhouse GHR F/Sgt RAF 149 p082.htm STI R9320 Minelaying Baltic Sea off Rødby d180542 o888 o888.htm POW
e777299.htm Wootton J M F/Sgt RAF 149 p082.htm STI R9320 Minelaying Baltic Sea off Rødby d180542 e777 e777.htm NO KNOWN


Den 18. maj 1942 kl. 01.57 styrtede STI R9320 i Østersøen
(måske omkring her) i forbindelse med minelægning i den sydlige del af Øresund, omkring her.

Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:

"60 fly foretog mineringer ved de frisiske øer samt i den vestlige del af Østersøen. 5 Stirlings og 2 Wellingtons gik tabt. Under indflyvning til selve mineringsområdet
blev flyet ramt af flak fra »Wache Rödby« (49 skud), »Wache Kappel« (25 skud) og »S-Hafen Rödby« (50 skud), hvorefter det styrtede ned nogle km SV for Rødby.
De 5 overlevende blev om morgenen observeret drivende i en gummibåd, og en dansk fiskekutter fra Langø (her) samlede dem op. Fra Rødby (her), hvor man havde observeret redningsaktionen, gik en dansk minekutter under ledelse af marineløjtnant Munch Nielsen ud og tog englænderne med i havn. Da nogle af dem var såret,
blev en læge og en ambulance tilkaldt. I ventetiden fik de kaffe og snaps, og der udspandt sig en længere diskussion mellem marineløjtnanten og den tyske
værnemagt, før flyverne blev udleveret til tyskerne."  (FT 86-87-5)
Se Minelægningsområder * p082MACR * Short Stirling.
(Antallet af skud kan kun være affyrede skud ud fra tyske rapporter. Antallet af træffere må være meget mindre!)

"Stirling Mk. I R9320 blev ramt af flak ved Rødby (her) og Kappel (her) og styrtede i Fehmern Bælt (måske omkring her). 5 overlevende i en gummibåd blev samlet op
af en dansk fiskekutter og senere overført til en dansk minestryger. Siden minestrygerens chef insisterede på alene at overgive flyverne til dansk politi, blev han af en Unteroffizier truet med magt for at imødekomme det tyske krav. Sagen medførte spændte relationer mellem tyske og danske myndigheder." (MACR -
Rapport om savnet besætning) Se også En sømilitær umulighed i Flådens historie.

"Sgt G.D.Anderson blev interneret i lejrene L1 Barth / L6 Heydekrug / 357 Thorn/Fallingbostel. Sgt G.Grant i lejrene L3 Sagan / L6 Heydekrug / 357 Thorn/Fallingbostel  med F/S G.H.R.Woodhouse, Sgt R.J.Nason og Sgt R.H.P.Waite." (Lost Bombers)

2 flyvere fra STI R9320 har ingen kendt grav. 5 flyvere blev ført til Tyske krigsfangelejre. 7 flyvere.

On 18 May 1942 at 01:57 STI R9320 crashed into the Baltic Sea (maybe about here) in connection with a minelaying operation in the Øresund, about here.

(Danish) Aviation Historical Review writes:
"60 planes were on minelaying operations at the Frisian Islands and in the western part of the Baltic Sea. 5 Stirlings and 2 Wellingtons were lost. On its way to its
target this plane was hit by flak from »Wache Rödby« (49 shots), »Wache Kappel« (25 shots)  and »S-Hafen Rödby« (50 shots). Then it crashed some kilometres
south west of Rødby. In the morning 5 survivors were observed drifting in a dinghy, and a Danish fishing cutter from Langø (here) picked them up. The rescue
operation had been observed from Rødby (here) and a Danish minesweeper commanded by Navy Lieutenant Munch Nielsen sailed out and took the Englishmen
back to the harbour. An ambulance was called, as some of them were injured. In the wait they were treated with coffee and snaps, and there was a rather
long discussion between the Navy Lieutenant and the German Wehrmacht before the airmen were handed over to the Germans." (FT 86-87-5)
See Minelaying areas.
(The number of shots can only be shots fired according to German reports. The number of hits must be far less!)

"Stirling Mk. I R9320 was hit by flak at Rødby (here) and Kappel (here) and crashed in Fehmarn Belt
(maybe about here). 5 survivors in a dinghy picked up by
Danish fishing boat and later transferred to Danish minesweeper. Since the commander of the minesweeper insisted on handing over the airmen to Danish police,
only he was threatened forcibly by an Unteroffizier to comply with the German demand. The matter caused strained relations between German and Danish authorities." (MACR - Missing Air Crew Report) See also Danish Navy left without any military options in Danish Naval History.

"Sgt G.D.Anderson was interned in Camps L1 Barth / L6 Heydekrug / 357 Thorn/Fallingbostel. Sgt G.Grant in Camps L3 Sagan / L6 Heydekrug /357 Thorn/Fallingbostel  with F/S G.H.R.Woodhouse, Sgt R.J.Nason and Sgt R.H.P.Waite." (Lost Bombers)

2 airmen from STI R9320 have no known grave. 5 airmen were taken to German POW-Camps.

See No. 149 Squadron RAF - Wikipedia * Stirling * p082MACR
Stirling I R9320 OJ-S
took off from RAF Lakenheath on 17 MAY 1942. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen.