Omkring Hampden P5330 - Around  Hampden P5330  Photo from Johannes V. Hansen on 12 JUN 2009 Updated:  14 JUN 2009

 Sergeant (Pilot) Jack Potter                      
Foto af Sergeant (Pilot) Jack Potter, 21 år, som omkom da HAM P5330 styrtede ved Sønderby Bjerge.
Jack Potter havde to søstre, som efter krigen var gæster hos familien på Øbjerggård i to uger.
Johannes V. Hansen skrev en øjenvidneskildring af flystyrtet, som indgår i bogen              

Vestfynske mindesmærker vedrørende Besættelsestiden 1940-1945 af Viggo Hansen, Assens.

Johannes V. Hansen var søn af gårdejer Valdemar Hansen og hustru, Øbjerggård
her, så han var
tæt på nedstyrtningsstedet, hvor mindestenen står her.

Frank Adams overlevede flystyrtet. Se brev fra Doreen og Frank Adams til familien på Øbjerggård,
Valdemar Hansen, hans hustru Anne og søn Johannes V. Hansen.

Valdemar Hansen og andre tog initiativet til at få rejst en mindesten for de omkomne fra HAM P5330.
Se Højtidelig mindestensafsløring i Sønderby. Efter afsløringen 22. juli 1945 samledes de omkring 50 deltagere
på Øbjerggård. På nabogården Aksmosegård her boede drengen Svend Erik Simonsen, som mange
år senere sørgede for at
Jacques Oliver Clerc blev omtalt i aviser i Schweiz og Canada.

Photo of Sergeant (Pilot) Jack Potter, 21, who perished when HAM P5330 crashed at Sønderby Bjerge.
Jack Potter had two sisters who after the war were the guests of the family on Øbjerggård for two weeks.

Johannes V. Hansen was the son of farmer Valdemar Hansen and his wife, Øbjerggaard  here,
so he was very close to the crash site, where the memorial stone was erected
here.

Frank Adams survived the air crash. See letter from Doreen and Frank Adams to the family on Øbjerggård,
Valdemar and Anne Hansen, and the son Johannes V. Hansen.
On Aksmosegaard, a farm nearby 
here, lived the boy Svend Erik Simonsen who many years later
saw to that
Jacques Oliver Clerc was mentioned in newspapers in Schwitzerland and Canada.