Mindestensafsløring i Sønderby                                                          Updated:  14 JUN 2009

Fra Vestfynske mindesmærker vedrørende Besættelsestiden 1940-1945 af Viggo Hansen, Assens til www.airmen.dk 9. juni 2009  

ASSENS AMTS AVIS 23.7.1945: Højtidelig mindestensafsløring i Sønderby

Stenen blev overgivet til R.A.F.
"Den 25. april 1942 styrtede en engelsk bombemaskine (
HAM P5330) ned ved Sønderby Klint. (Luftfoto her og cirkel her på kort). Folk på Vestfyn vil endnu have den uhyggelige begivenhed i frisk erindring, og det vil glæde i vide kredse, at befolkningen i Sønderby og Sønderby Bjerge nu i nærheden af nedstyrtningsstedet har sat en smuk sten til minde om de to canadiske og den britiske flyver, der omkom ved nedstyrtningen.

I aftes blev stenen overgivet til Royal Air Force, der var repræsenteret af tre engelske flyvere, og det var gårdejerne Valdemar Hansen, Martin Brandt og Bech Hansen, der på befolkningens vegne overlod stenen til R.A.F.

Stenen, der er skænket af gdr. Laurits Hviid, Timesgård (se her på kort), var dækket med et stort engelsk og et dansk flag, og omkring den paraderede otte frihedskæmpere fra Sønderby (se kortet her).

Gdr. Martin Brandt bød forsamlingen velkommen til højtideligheden, og løjtnant Petersen, Sønderby, holdt på engelsk en tale, hvori han bl.a. sagde: "Da krigen rasede i Europa, fulgte det danske folk begivenhederne med særlig interesse. Vi har følt os som allieret, men vi var ude af stand til at tage aktiv del i krigen. Meget ofte havde vi lejlighed til at se den mægtige britiske og amerikanske luftstyrke i virksomhed. Hver gang vi så dem over hovedet på os eller hørte dem bombe sydpå, blev den kampånd, som vi måtte være i besiddelse af for at kæmpe imod tyranniet, fornyet.

På dette sted faldt tre tapre soldater af den britiske hær for frihedens sag.

Når vi i dag afslører denne mindesten, er det for at have et synligt bevis som kan fortælle kommende generationer om vor taknemmelighed for de anstrengelser, der er gjort for at sikre frihed og retfærdighed. Vi vil gerne bede repræsentanterne for den britiske hær om at afsløre mindestenen, idet vi lover, at den skal blive holdt i ære i fremtiden."

Derpå afsløredes den smukke sten, der bærer navnene på de dræbte: Hicks, Potter og Smith, og den britiske pilot Sowerby takkede for stenen og lovede, at han ville fortælle de forulykkedes slægtninge om mindestensafsløringen.

Efter at gårdejer Valdemar Hansen og gårdejer Bech Hansen samt pastor Kien havde haft ordet, indbød Valdemar Hansen forsamlingen til aftenkaffe i sin smukke gård, og her blev der talt af flere, ligesom der blev afsunget en del fædrelandssange.

Mr. Sowerby takkede den kreds af damer i Assens, der havde smykket de engelske krigergrave på Assens ny kirkegård. En særlig tak rettede piloten til fru kredslæge Forsberg, Assens, der havde stået for indsamlingen til de engelske og amerikanske gravsteders udsmykning.

Slutteligt sang forsamlingen den danske og den engelske nationalsang, og meget bevæget sagde Mr. Sowerby på dansk: Mange, mange tak!

Det var en meget smuk højtidelighed, og beboerne fortjener tak for deres initiativ."

PS 14. juni 2009. Området lige omkring mindestenen blev i nogle år vedligeholdt af de personer, der fik rejst stenen. Derefter overtog Assens Kommune arbejdet med at passe stedet, fortalte Johannes V. Hansen, søn af Valdemar Hansen, Øbjerggård, hvor de omkring 50 deltagere i afsløringen fik kaffe.