Visit 2023                                                                                                                                                              Updated: 16 JUN 2023 

Start V Vedsted*Birte+J*Blomster*J+B*Info*Tarm Udst*Karen+*Tavle+AS*Ringkøbing Museum Christian+J*Tekst*Esbjerg Patricks grav*J ved grave
Start V Vedsted*Birte+J*Flowers*J+B*Info*Tarm Ex*Karen+*Tablet+AS*Ringkøbing Mus Christian+Jacquelin*Text*Esbjerg Patrick's grave*J at graves

 

Visit 2023 11 Foto: Jacquelin  11. juni 2023
Jacquelin havde roser til graven for P J CramerEsbjerg - Fovrfeld Gravlund, A, Række 10, 26. Hans kiste er nærmest kameraet på billedet
Historien + 37 flyvere 30 APR 1943.
Se også Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 og
Google Map p149-167.
Patrick Cramer er bemærkelsesværdig.
Se i Britiske soldater mindet hvordan han døde.
Fra hans breve til hans kone er der til familien
lavet bogen Patricks histore.
Hans datter Berenice har hans hue på foto.
Hun besøgte Danmark i 2015 med sin søn.
Berenice i Australien er meget optaget af sidste nyt om Patrick.

Photo: Jacquelin  11 June 2023
Jacquelin had roses for the grave of P J Cramer at
Esbjerg (Fourfelt) Cemetery, Plot A, Row 10, 26. His coffin is nearest the camera in the photo
History + 37 airmen 30 APR 1943. See also
Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 og
Google Map p149-167. Patrick Cramer is remarkable. See in British soldiers remembered how he died.
His letters to his wife have been made into a book called Patrick's Story for the family. In the photo Berenice is wearing his cap. She visited Denmark in 2015 with her son.
Berenice in Australia takes a great interest in the latest news about Patrick, and she just sent
Letters from Patrick Cramer on Missions -.