Joseph Davidson                                                                                 Updated:  02 JAN 2010

Airman: e777865.htm Surname: Davidson Init: J Rank: F/Lt Service: RAF Sqdn: 019

P_link: p477.htm Plane: MUS KH818 Operation: Anti ship Crash_site: The Kattegat

Crash_d: d040545 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Flight Lieutenant Joseph Davidson, 32 år, var søn af Alexander Livingstone Davidson og Margaret Davidson; gift med Elizabeth Wood Davidson, Edinburgh, UK.
Hans navn er på Panel 265 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

Den 4. maj 1945 kolliderede MUS KH818 med MUS KH674 måske omkring her ud for Randers Fjord. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver (uddrag):
4.
maj 1945 (kl. 15.41).
Kattegat, Ø for Randers fjord. Mustang Mk. III, KH818 (QV- ). 19 FS, 18 Coastal Group, Banff Strike Wing, Banff, Banffshire.
Escort for Mosquitoes på anti shipping patrol
i Kattegat. 1 MIA. 

Banff Strike Wing skulle den 4. maj atter patrulje i Kattegatområdet. 6 Mustang IV fra 19 FS og 12 Mustang IV fra 234 FS lettede kl. 13.15 sammen med 41 Mosquitoes. 2 Mosquitoes vendte om grund af motorproblemer, inden formationen krydsede den danske kyst ved Lodbjerg (fyr her) kl. 15.08.
Kl. 15.35
blev et mindre skib angrebet øst for Randers fjord. Skibet sprang i luften og blev forladt brændende.

Efter angrebet kolliderede Tonic 3, F/Lt. Joseph Davidson, med Tonic 4, P/O Basil Matthew Natta og begge fly styrtede i havet. Begge flyvere forsvandt.

Mustang KH860 fra 234 FS blev på hjemturen ramt af ild fra en tysk flakstilling ved Mariager fjord, og piloten P/O P. J. W. Bell måtte nødlande ved Hornum,
15 km S for Løgstør. (Flere detaljer om angreb på tyske skibe ses ved MUS KH860. Flere links i engelsk version.)

Flight Lieutenant Joseph Davidson, 32, was the son of Alexander Livingstone Davidson and Margaret Davidson, and the husband of Elizabeth Wood Davidson,
of Edinburgh, UK. He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 265, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)

On 4 May 1945 MUS KH818 and MUS KH674 collided maybe about here off the Randers Fjord. (Danish) Aviation Historical Review writes (excerpts):
4 May
1945 (15.41 hours). The
Kattegat, E of the Randers Fjord. Mustang Mk. III, KH818 (QV- ). 19 FS, 18 Coastal Group, Banff Strike Wing, Banff, Banffshire.
Escort for Mosquitoes on anti shipping patrol
in the Kattegat. 1 MIA. 

On 4 May the Banff Strike Wing once again were on an anti shipping patrol in the Kattegat. At 13.15 hours 6 Mustang IV from 19 FS and 12 Mustang IV from  234 FS took off. 2 Mosquitoes returned due to engine problems before the formation crossed the coast of Denmark at Lodbjerg (lighthouse here) at 15.08 hours.
At 15.35 hours a small ship was attacked east of the Randers Fjord. The ship blew up and was left burning.

After the attack
Tonic 3, F/Lt Joseph Davidson and Tonic 4, P/O Basil Matthew Natta collided and both planes crashed into the sea. Both airmen disappeared.

On the return flight Mustang KH860 from 234 FS was hit by fire from a German flak battery at the Mariager Fjord, and Pilot P/O P. J. W. Bell  had to make a forced landing at Hornum 15 km S of Løgstør. (More details about attacks on German ship are shown at MUS KH860.)

This Mustang took off from RAF Bannf. See Sorties flown by RAF Bannf Strike Wing 1943-45, the entry from May 04 1945, at Scottish History Online.
See also
P-51 Mustang - PhotosSecret Scotland - RAF Banff  and RAF Coastal Command.