Peter J. W. Bell                                                                                    Updated: 18 JAN 2023

Airman: v999060.htm Surname: Bell Init: PJW Rank: P/O Service: RAF Sqdn: 234

P_link: p432.htm Plane: MUS KH860 Operation: Anti ship Crash_site: Near Hornum

Crash_d: d040545 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD in DK

Den korte version: Hans fly blev ramt af flak under anti shipping patrulje i Kattegat (her). Se mere ved MUS KH860. P-51 Mustang - Fotos.
Pilot Officer (Pilot) P.J.W. Bell nødlandede den 4. maj 1945 ved Hornum
, omkring her omkring 400 m øst for Aalborgvej 64, 9600 Aars
(Kilde: Simon Schødt). Lokale modstandsfolk bragte ham til læge Bülow Johansen i Hornum. Herfra til Løgstør Sygehus
(dengang her -
Kilde: Simon Schødt via Ole Rønnest). Han fik god behandling og mange blomster, se foto.

Hjemmeværnets Historiske Samling i Himmerland har mere om dette fly og dets besætning.

The short version: His plane was hit by flak during an anti shipping patrol in the Kattegat (here). See more at MUS KH860.
Pilot Officer (Pilot) P.J.W. Bell made a forced landing on 4 May 1945 at Hornum, about here app. 400 m east of Aalborgvej 64, DK-9600 Aars
(Source: Simon Schødt)
. Local members of the resistance took him to Doctor Bülow Johansen in Hornum.
From here to
the hospital in Løgstør (then here - Source: Simon Schødt via Ole Rønnest).
He received a good treatment and many flowers, see photo.


This Mustang took off from RAF Bannf. See No. 234 Squadron RAF * Secret Scotland - RAF Banff
RAF Coastal Command * P-51 Mustang - Photos.