Eena Norman Devine                                                                           Updated: 19 JAN 2022

Airman: e777808.htm Surname: Devine Init: E N Rank: F/Sgt Service: RAAF Sqdn: 622

P_link: p462.htm Plane: LAN LM511 Operation: Minelaying Crash_site: N of Lolland

Crash_d: d110944 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Pilot Officer Eena Norman Devine, 21 år, var søn af Norman Eena Leslie og Anne Catherine Margaret Olive Devine, Brisbane, Queensland, Australia.
Hans navn er på Panel 258 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

Den 11. september 1944 styrtede LAN LM511 i Smålandsfarvandet nordøst for Vejrø omkring her. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"11.-12. september 1944 (kl. 23:05) Smålandsfarvandet NØ for Vejrø. Lancaster B. III, LM511, (GI-C)
622 BS, 3 BG, Mildenhall, Suffolk (Minering: Østersøen nær Rostock) 7 MIA.

Medens 240 RAF bombefly fløj til Darmstadt, fløj 76 Halifaxes og Lancasters til Kattegat og den vestlige del af Østersøen. Tre af mineflyene blev skudt
ned af tyske natjagere. Kl. 23:05 blev en kort luftkamp observeret nordøst for Vejrø. Umiddelbart efter skete en voldsom eksplosion, og større mængder brændende
benzin blev observeret lang tid efter.

Da nedstyrtningsstedet for de to øvrige minefly er kendt, kan der kun være tale om LM511.
Efter krigen er en del vraggods fundet i området, men der er aldrig fundet spor efter de omkomne besætningsmedlemmer." (FT 86-92-31) 7 flyvere.

22 APR 2020 sendte Brian Thomsen oplysninger fra Karen Petersen, Fejø, der så både det store bombefly og den mindre tyske natjager, se Karen Fejø.
Se Lancaster Fotos * Minelægningsområder * Magnet-mine * Miner 1939-40 * Miner 1940 * Miner 1939-45 * Tyske troppetransportskibe * RAF luftangreb og miner.

Pilot Officer Eena Norman Devine, 21, was the son of Norman Eena Leslie and Anne Catherine Margaret Olive Devine, of Brisbane, Queensland, Australia.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 258, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
Virtual War Memorial Australia has this. He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 155.  

"11 - 12 September 1944 (23:05) The Smålandsfarvandet NE of  Vejrø. Lancaster B. III, LM511, (GI-C)
622 BS, 3 BG, Mildenhall, Suffolk (Minelaying: The Baltic Sea near Rostock) 7 MIA.

While 240 bombers from the RAF raided Darmstadt, 76 Halifaxes and Lancasters flew to the Kattegat and the western part of the Baltic Sea.
3 of the minelaying planes were shot down by German night fighters. At 23:05 a short aerial combat was observed north east of Vejrø.
Right after that there was a tremendous explosion, and a lot of burning fuel was seen for a long time. As the crash sites of the 2 other minelaying planes are known,
this can only be LM511. Pieces of wreckage were found in the area after the war, but no trace of the perished crew members has ever been found." (FT 86-92-31)

Karen Fejø (see map) saw a big burning plane and a small plane that came from the south east, marked with red. Matches the Lancaster attacked by a night fighter.
Lancaster Photos * Minelaying areas * Magnetic mine * Mines 1939-40 * Mines 1940 * Mines 1939-45 * German troop carriers * RAF air attacks and mines.
See No. 622 Squadron RAF- Wikipedia and No. 622 Squadron (RAF) - History of War.
Lancaster III LM511 GI-C took off from RAF Mildenhall at 19:32 on 11 SEP 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)  7 airmen.