Leslie William Poulson                                                                                       Updated: 12 DEC 2021

Airman: e777018.htm Surname: Poulson Init: L W Rank: F/Sgt Service: RAAF Sqdn: 138                           Se fotos af Poulson og hans besætning.

P_link: p436r.htm Plane: STI LK143 Operation: Drop in DK Crash_site: Off Søndervig                                    See photos of Poulson and his crew.

Crash_d: d031244 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Denne flyver er en af 69 omkomne flyvere mindet på Flyverstenen i Rebild, hvor Rebildselskabet hvert år fejrer 4. juli i Rebild Bakker.
Han mindes også i London. Se 69 flyvere - St. Clement Danes. Se Google Map Rebild med 15 fly mistet med tab af liv + 3.

Finn Buch har indhentet disse oplysninger i kort form, her som almindelig tekst:
Natten mellem 2. og 3. December 1944 var
Stirling MK IV LK143 NF-B på operation SOE Tablejam 169/177. Flyet forlod basen Tempsford om aftenen med kurs mod to nedkastningspladser i Danmark med kodenavnene Meta og Marius. Fly og besætning sporløst gået tabt - men en del af flyet blev fundet mange år senere.

Alex Nors Nielsen sendte 15. april 2011 flere oplysninger, se En del af en vinge med angivelse af, hvor den blev fundet. Flyet styrtede ned måske omkring her.

CWGC: Flight Sergeant Leslie William Poulson, 20 år, var søn af William George Poulson og Violet Ethel Poulson, Cook's Hill, New South Wales, Australien.
Da han ikke har nogen kendt grav, er han mindet på the Runnymede Memorial, Panel 261. 7 flyvere. 

This airman is one of 69 perished airmen commemorated on the Aviator Stone in Rebild where The Rebild National Park Society every year celebrates
4 July in the Rebild Hills. He is also commemorated in London. See 69 airmen - St. Clement Danes.

Finn Buch
has obtained this information in a short version, here as plain text:
During the night between 2 and 3 December, 1944 Stirling MK IV LK143 NF-B was on operation SOE Tablejam 169/177. It left Tempsford Air Base in the evening setting course for two Drop Zones in Denmark, code named Meta and Marius. Aircraft and crew lost without trace  - but a part of the plane was found many years later.

On 15 April 2011 Alex Nors Nielsen sent more information, see A part of a wing with an indication of where it was found. The plane crashed maybe about here.

CWGC: Flight Sergeant Leslie William Poulson, 20, was the son of William George Poulson, and of Violet Ethel Poulson, of Cook's Hill, New South Wales, Australia.
As he has no known grave he is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 261. Virtual War Memorial Australia has this.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 227.  


No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield.
Stirling IV LK143 NF-B
took off from RAF Tempsford on 02 DEC 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map Rebild with 15 + 3 planes.
7 airmen.