Thomas Patrick McHale                                                                           Updated: 24 NOV 2021

Airman: e777008.htm Surname: McHale Init: T P Rank: F/O Service: RCAF Sqdn: 138

P_link: p435r.htm Plane: STI LK151 Operation: Drop in DK Crash_site: Lillebælt at Assens?

Crash_d: d271144 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Denne flyver er en af 69 omkomne flyvere mindet på Flyverstenen i Rebild, se Rebild 2012. Hvert år fejrer Rebildselskabet 4. juli i Rebild Bakker.
Han mindes også i London.
Se 69 flyvere - St. Clement Danes. Se Google Map Rebild med 15 fly mistet med tab af liv + 3.

Finn Buch
har indhentet disse oplysninger i kort form, her som almindelig tekst:
Natten mellem 26. og 27. november 1944 var Stirling MK IV LK151 på operation SOE Tablejam 69. Flyet forlod basen Tempsford kl. 2000 den 26. november 1944. Det nedkastede 18 containere (se foto) og 1 Eureca på en nedkastningsplads ved Krengerup på Fyn. Det formodes at være blevet skudt ned af et JU88-fly fra 1/NJG3. Sandsynligvis styrtede det i vandet i Lillebælt nær Assens.

(Krengerup Gods er her, det sandsynlige nedstyrtningssted omkring her.
Eureca var en pejlesender med kendt position - som et trådløst fyrtårn for navigatøren.)

Flying Officer Thomas Patrick McHale, 24, var søn af Thomas og Harriett McHale, Toronto, Ontario, Canada.
Da han  ikke har nogen kendt grav, er han mindet på the Runnymede Memorial, Panel 247.
(Kilde: CWGC)
Hans navn er på Panel 247 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

This airman is one of 69 perished airmen commemorated on the Aviator Stone in Rebild, see Rebild 2012. Every year The Rebild National Park Society
celebrates 4 July in the Rebild Hills. He is also commemorated in London. See 69 airmen - St. Clement Danes.

Finn Buch has obtained this information in a short version, here as plain text:
During the night between 26 and 27 November, 1944 Stirling MK IV LK151 was on operation SOE Tablejam 69. The plane left Tempsford Air Base at 2000 hrs on 26 November, 1944. It dropped 18 containers (see photo) + 1 Eureca in a drop zone at Krengerup on the island of Funen. It is believed to have been shot down by a JU88 of 1/NJG3. Probably it crashed into the sea in Lillebælt, near Assens.

(Krengerup Manor is here, the likely crash site around here.
Eureca was a radio transmitter with a known position – as a wireless lighthouse to the navigator.)

Flying Officer Thomas Patrick McHale, 24, was the son of Thomas and Harriett McHale, of Toronto, Ontario, Canada.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 247, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
The Canadian Virtual War Memorial has this.   

No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield.
Stirling IV LK151 NF-E
took off from RAF Tempsford at 20.00 hrs. on 26 NOV 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)  Short Stirling.
7 airmen.