Elgar Barratt                                     Updated:  04 NOV 2011                                Photo: Lars Wikander, 29 AUG 2010

Airman: e222015.htm Surname: Barratt Init: E Rank: F/O Service: RAF Sqdn: 106

P_link: p384.htm Plane: LAN ND682 Operation: Minelaying Crash_site: The Kattegat

Crash_d: d161244 Buried_d: e222p C_link: e222p.htm At_Next: Pålsjö, S

Flying Officer (Pilot) Elgar Barratt var fra United Kingdom.
Han er begravet i Sverige i Helsingborg (Palsjo) Municipal Cemetery.
(Kilde: CWGC)
Se Pålsjö Kyrkogård.

Den 16. december 1944 kl. 03.53 styrtede LAN ND682 ned i Kattegat, måske omkring her.
Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:

"15.-16.
december 1944 (Kl. 03.53). Sydlige del af Kattegat. Lancaster Mk. III ND682 (ZN- ).
106 BS, 5 BG, Metheringham, Lincs.
(Minering ved Gdynia, her)
5 MIA
og 2 KIA (Anholt og Pålsjo, Sverige)

15 Lancasters og 8 Halifaxes skulle kaste miner i danske farvande og i Østersøen. ND682 blev skudt
ned i den sydøstlige del af Kattegat (
måske omkring her) af en Ju88rt af Major Werner Husemann fra I/NJG3 (Grove, her). Flight engineer Sgt. John Frederick Emerson blev fundet den 6. marts 1945
(omkring her) ca. 8 sømil syd for Anholt, og han blev begravet den næste dag på Anholt kirkegård.
Piloten, F/O Elgar Barrett blev fundet ved Kulla Gunnarstorp (her) i Sverige og begravet på Pålsjö
kirkegård ved Helsingborg den 7. marts 1945. Resten af besætningen har ingen kendt grav." (FT 88-42-38)
7 flyvere.

Flying Officer (Pilot) Elgar Barratt was from the United Kingdom. He is buried in Sweden in
Helsingborg (Palsjo) Municipal Cemetery. (Source: CWGC) See Palsjo Cemetery.

On 16 December 1944 at 03.53 hours LAN ND682 crashed into the Kattegat, maybe about here.
(Danish) Aviation Historical Review writes:
"15 -16 D
ecember 1944 (03.53 hours). Southern part of the Kattegat. Lancaster Mk. III ND682 (ZN- ).
106 BS, 5 BG, Metheringham, Lincs. 
(Gardening at Gdynia, here)
5 MIA and
2 KIA (Anholt and Pålsjo, Sweden.)

15 Lancasters and 8 Halifaxes were on a minelaying operation to Danish waters and the Baltic Sea. ND682 was shot down over the south eastern part of the Kattegat (maybe about here) by a Ju88 piloted by Major Werner Husemann from I/NJG3 (Grove, here). On 6 March 1945 Flight engineer Sgt. John Frederick Emerson was
found (here) about 8 nautical miles south of Anholt, and he was buried the next day in Anholt Cemetery.
Pilot, F/O Elgar Barrett was found at Kulla Gunnarstorp (here) in Sweden and buried in Pålsjö Cemetery at Helsingborg (here) on 7 March 1945.
The rest of the crew have no known grave." (FT 88-42-38)

See Bomber Command No. 106 Squadron *  This Lancaster - see Lancaster photos -  took off from RAF Metheringham
7 airmen. Lost Bombers has this.