Marstal Kirkegård - Jack E. Wagner  -  Marstal 2021                     In English                      Updated: 25 AUG 2021
 

Begravelsen, 11. juli 1944    

“Man var I Marstal ikke rigtig klar over, hvornår den omkomne flyver skulle begraves. Da der om mandagen blev gravet en grav på kirkegården, tydede en del dog på, at denne var bestemt for flyveren. Allerede ved 4-tiden næste morgen  var en del borgere derfor samlet på kirkegården.

Ved 5-tiden kom tyskerne ledsaget af den lokale betjent. Selv om de morgenduelige danske delte sig op i smågrupper ved tyskernes ankomst, var disse naturligt nok noget forundrede over, at der var så mange mennesker på kirkegården så tidligt på dagen. På deres spørgsmål herom svarede betjenten, at marstallerne holdt meget af at komme på kirkegården tidligt om morgenen.

Da tyskerne sænkede kisten ned i graven, opdagede de på dens bund et Dannebrogsflag, smukt forarbejdet af blomster.

Samme dags formiddag holdt sognepræsten en andagt ved graven, der i løbet af dagen blev tildækket med et væld af blomster i røde, hvide og blå farver, således at et ”Stars and Stripes” tegnede sig.
 

Efterår 1944

I løbet af efteråret 1944 bragte en amerikansk avis en længere meddelelse om, at fru Dorothy Wagner i Selinsgrove (Pennsylvania) fra Danmark havde fået tilsendt et brev indeholdende oplysninger om hendes mands begravelse på Marstal Kirkegård. Brevet indeholdt både en maskinskreven og en håndskreven meddelelse samt et fotografi af den pyntede grav. Desuden var det foto af Dorothy Wagner, som Sgt Wagner bar på sig, ligeledes vedlagt.

Brevskriveren i Marstal var fru Nathalia Mortensen. Hun havde set en vognmand komme tilbage fra kysten med noget tildækket på arbejdsvognen, hvorfor hun gik ud fra, at det var liget af den flyver, rygterne gik om. Fru Mortensen ringede derpå til dr. Fenger, da hun vidste, der skulle holdes ligsyn. Lægen nåede op til kapellet inden tyskerne kom og fik fat i et foto af en ung pige og hendes adresse.

Efter begravelsen skrev fru Mortensen et brev til den fundne adresse. Det blev ad omveje sendt til Sverige, hvorfra det viderebefordredes til USA af kaptajn Folmer, kabeldamperen ”Eduard Suenson”. (FAF) (Se også om fru Carla Pedersen i Karlslunde, som passede Keith W. Rainford´s grav.)


Gravsten afsløret  21. september 1944

”Skønt tyskerne stadig spillede herrer i Danmark på den tid, blev en gravsten afsløret den 21. September 1944, Wagner´s 20 års fødselsdag. Ved samme lejlighed blev en gudstjeneste holdt efter tilskyndelse fra KFUM, der svarer til YMCA, som Jack var medlem af. Gennem illegale kanaler blev der sendt oplysninger om begravelsen og mindegudstjenesten til Amerika, og de nåede hans familie kort efter at hans død var bekendtgjort.

Jack Wagner var den 26. soldat fra Snyder amt, der gav sit liv i 2. Verdenskrig, men som det er blevet skrevet fra hans hjemby, ”han er den eneste herfra som er blevet æret så smukt af undergrundsbevægelsen i et trælbundet Europa”.” (Fra ”They died for us” af Kai Michelsen, 1946, lånt af Ove Hermansen)
 

1984

Fra avisen ”Sunday Patriot-News, Harrisburg, Pennsylvania, 8. juli 1984” fra Helge W. Gram:

I 1980 besøgte en søster, Doris Woll, nu i Willow Grove, sin brors grav og mødte Nathalia og Niels Mortensen. Woll fandt ud af at denne venlige danske kvinde og hendes mand havde taget sig af Wagner´s grav, siden han blev begravet. Parret gik derhen hver lørdag morgen for at passe blomsterne. Wagner´s søster hørte også om vanskelighederne ved at få fat i de små amerikanske flag, der blev sat på graven til jul, flyverens fødselsdag og 20. maj hvert år. Da hun kom tilbage, begyndte hun at forsyne Nathalia og Niels Mortensen med de små flag.

Avishistorien i 1984 havde en lille overskrift ”Ægtepar passede amerikansk skyttes grav i 40 år” og en stor overskrift ”Selinsgrove ærer 2 danskere”. En veteranorganisation, Philadelphia  Veterans´ Advisory Commission, foreslog borgmesteren i Selinsgrove, at byen skulle give en form for anerkendelse til det danske par og deres landsby.

Borgmester Kenneth F. Mease var ung sammen med Jack Wagner og sagde: ”Jack var en meget behagelig  og elskværdig ung mand. Jeg husker ikke et vredt blik eller utilfreds udtryk i Jack´s ansigt, og jeg mindes heller ikke han nogen sinde har sagt et uvenligt ord om nogen. Hans kvaliteter som leder, hans høje moralske standarder og den måde, han tog sig af andre på, gav ham en karakterstyrke, der utvivlsomt ville have hjulpet ham til at blive en af vore fremtrædende borgere, hvis han var vendt tilbage til Selingrove.”

”Selingroves borgmester Kenneth F. Mease har udstedt en proklamation, der gør 11. juli, 40-årsdagen for Wagner´s begravelse på landsbykirkegården til ”Mortensen dag” – en dag med ære, taknemlighed og erindringer.”

Historien om graven i Marstal nåede præsident Ronald Reagan, der inviterede Nathalia og Niels Mortensen til en mindedag i Washington, men de sagde pænt nej på grund af deres høje alder – 80 og 84 år i 1984!
 

2008

I 2008 passes Jack E. Wagner´s grav i
Marstal stadig af Marstal Kirkegård på samme måde som ægteparret gjorde det. De døde for mange år siden!     

Marstal 2021  Detaljer om kransenedlæggelseshøjtidelighed og andet.